eTwinning – det ”virtuella” europeiska skolsamarbetet har blivit

advertisement
IP/07/222
Bryssel den 22 februari 2007
eTwinning
–
det
”virtuella”
skolsamarbetet har blivit väletablerat
europeiska
Andelen europeiska skolor som deltar i Europeiska kommissionens
eTwinning-program har mer än fördubblats under 2006 (från 4 % till mer än
8 %) och detta bara två år efter det att programmet lanserades. eTwinning
främjar upprättandet av internationellt ”virtuellt” skolsamarbete via Internet,
och är tillgängligt gratis för skolor över hela Europa. För att fira vad som
uppnåtts inom programmet kommer Ján Figel', kommissionsledamot med
ansvar för utbildning, kultur och ungdom, att dela ut priser till sex eTwinningskolpartnerskap vid en prisutdelningsceremoni i Bryssel den 23 februari.
eTwinning lanserades i januari 2005 som den viktigaste delen av Europeiska
kommissionens eLearning-program. Programmets mål var dels att uppmuntra
skolor att kommunicera med hjälp av IT, och dels att främja interkulturell dialog.
Programmet skiljer sig från Europeiska kommissionens andra handlingsprogram
inom utbildning så till vida att det inte ger deltagarna något ekonomiskt stöd. Istället
får skolorna gratis tillgång till datainfrastruktur, den s.k. eTwinning-portalen, som
gör det lättare att upprätta partnerskap mellan skolor i Europa. Skolorna får själva
bestämma vilken typ av samarbete de vill ha. Det kan vara allt från korta projekt som
varar i några veckor till långsiktigt samarbete med gemensamma kursplaner. De
deltagande skolorna bestämmer själva inom vilka ämnen de vill samarbeta. Detta
handlingsutrymme med knappast några administrativa hinder är utmärkande för
programmet.
Ján Figel’, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, konstaterade: “genom
eTwinning-projektet kan eleverna få praktiska kunskaper om alla delar av Europa
utan att lämna klassrummet. Genom att delta i ett skolpartnerskap får eleverna
möjlighet att lära känna andra kulturer och lära sig andra språk, samtidigt som de
förbättrar sina datakunskaper. eTwinning för elever från hela Europa närmare
varandra och hjälper dem att utveckla de färdigheter som krävs i vår ekonomi som i
allt högre grad domineras av IKT.”
eLearning-programmet avslutades 2006, men eTwinning är numera en del i det nya
programmet för livslångt lärande (2007-2013). För att fira att eTwinning blivit så
framgångsrikt delar kommissionen varje år ut pris till de bästa projekten. Eftersom
antalet skolor som registrerat sig för att delta i eTwinning har fördubblats, från 11 300
till 23 200 enbart under 2006, och fler än 8 000 skolor redan deltar i ett projekt, är
konkurrensen i årets tävling ännu hårdare än tidigare.
Ján Figel' kommer att dela ut priser till de sex bästa projekten vid en eTwinningkonferens i Bryssel den 23-24 februari. De tävlande har delats in efter åldersgrupper
(4-12, 13-15 och 16-19 år), och priserna kommer att delas ut på grundval av följande
kriterier:
•
Pedagogiskt nytänkande (eller hur projektet och användningen av IKT
förändrar skoldagen i partnerskolorna).
•
Integration i kursplanen (eller hur projektet och användningen av IKT
passar in i nationella mål och prov).
•
Kreativ användning av IKT (eller hur man gör mer än skickar e-post).
•
Hållbarhet (eller hur man ser till att projektet lever vidare; att engagera hela
skolan är det bästa sättet att uppnå detta).
•
Överförbarhet (eller hur andra får del av fördelarna med mitt projekt).
En oberoende expertgrupp har valt ut de sex finalisterna till de tre första priserna
bland sammanlagt 350 bidrag. Expertgruppen består av företrädare för Europeiska
kommissionen, eTwinnings rådgivningsgrupp i pedagogiska frågor, eTwinninghelpdesken och utbildningsministerier i medlemsstaterna.
De sex vinnarna och de sex andrapristagarna kommer från Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Italien, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Spanien och Tjeckien.
I bilagan finns en förteckning över finalisterna.
Namnen på de vinnande projekten kommer att offentliggöras på eTwinning-portalen
imorgon.
Mer information finns på eTwinning-portalen: www.etwinning.net
2
Annex
eTwinning Prizes 2007 : nominated projects
This is the list of finalists:
AGE CATEGORY 4-11
Project:
Once Upon A Blog
Schools:
St. Joseph, Mater Boni Consilii School, Malta
Saint Attracta's Senior National School, Ireland
Teachers: Jacqueline Vanhear (Malta)
Joseph Molloy (Ireland)
Description of project:
Students exchange myths and legends from their island nations and learn about
each other’s lifestyles and attitudes using Blog and Podcast technologies.
Comments from the jury:
This project involves a lot of interaction between two primary school groups in Ireland
and Malta.
The project was chosen for the wonderful interaction achieved between both pupils
and teachers in both schools.
Project:
Gingerbread House
Schools:
Základná škola Omšenie, Slovakia
Základní škola a mateřská škola Sivice, Czech Republic
Teachers: Denysa Križanova (Slovakia)
Pavel Vrtěl (Czech Republic)
Description of project:
Students transform their school life into a fairytale one. Their fairytale worlds are
expressed through drawings and then transformed into a digital audio-visual format.
Comments from the jury:
The jury was impressed that this project involved not only the entire schools but also
their communities. It brought eTwinning out of the classroom and into the homes of
the pupils involved.
AGE GROUP 12-15
Project:
24 pas - 24 βήµατα
Schools:
Collège Michel de L'hospital, France
Eniaio Lykeio Asklipieiou, Greece
Teachers: Véronique Drujon (France)
Anthi Theodorou and Constantin Rasias (Greece)
Description of project:
Dividing the ancient Greek alphabet in two, each class prepares twenty-four words
for their partner class to translate as a base for discussion about the history of Greek
and Latin.
Comments from the jury:
The jury felt that this project is an example of a project which is both pedagogically
strong and technologically simple. The study of both Latin and Greek vocabulary and
their influence on modern languages has given the pupils an appreciation of their
common heritage. In exchanging their ideas, they have begun to understand not only
their cultural differences but also their similarities.
Project:
Eurofilm Factory
Schools:
IES Carlos III, Spain
Prienai "Ziburys" gymnasium, Lithuania
Teachers: Libia Kowarik (Spain)
Irma Sneideriene (Lithuania)
Description of project:
Students develop together a guide of tips for film making and then put their
guidelines into practice by producing their own films and writing their own reviews.
Comments from the jury:
The jury felt that project is a good example of collaborative work between two
schools. The students jointly scripted and produced their film. In doing so they
developed many skills, such as filmmaking, using ICT apart from perfecting their use
of a foreign language and they also had a great deal of enjoyment.
AGE GROUP 16 - 19
Project:
Wir, die Jugendlichen von heute
Schools:
Liceo Linguistico Internazionale "Grazia Deledda", Italy
Puumalan yhteislukio, Finland
Teachers: Loredana Vertuani (Italy)
Kirsti Lähdesmäki (Finland)
Description of project:
Students get to know each another through an online journal and produce articles,
poems, short stories and critical essays to compare their lives to those of their
partners.
2
Comments from the jury:
This project is an example of collaboration between two schools from different
countries using a third language in a most effective way as their means of
communication. The jury felt that it brought a new dimension to the teaching and
learning of a foreign language in a way that was topical for the pupils concerned.
Project:
Young people's search for personal identity
Schools:
I LO im T Kosciuszki w Mysłowicach, Poland
ITIS "A.Monaco" Cosenza, Italy
Teachers: Ewa Światkowska (Poland)
Nicola Denardi(Italy)
Description of project:
Using numerous ICT tools, adolescent students search for their identity from both a
psychological and cultural perspective as they become young adults.
Comments from the jury:
It was the opinion of the jury that this project is an excellent example of the creativity
of young people and relevance to what really concerns them. The subject touches on
the common experience of young people, of all countries, growing up in Europe
today. Their amazing website can be used as a resource by any school who wish
their pupils to take an active role in planning their own futures.
3
Download