plan för exceptionella situationer

advertisement
PLAN FÖR EXCEPTIONELLA SITUATIONER
1. Orsak till den exceptionella situationen
1.1. Driftavbrott
1.1.1. Elektricitet
1.1.2. Klor
1.1.3. Ozon
1.1.4. pH-reglerlösning
1.1.5. Filtrens funktion
1.1.6. Skada av rörsystemet eller av andra material
1.2. Ersättningsvatten
1.2.1. Orenheter
1.2.2. Förorening
1.3. Användare
1.3.1
Avföring
1.3.2
Spyor
1.3.3
Virus/bakterier
1.3.4
Andra orenheter
1.4. Försummelser
1.4.1. Slarvighet
1.4.2. Brist på yrkesskicklighet
1.4.3. Avsiktlig
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Olycka
Avvikande naturomständigheter
Vandalism
Terrorism
2. Beredskap
3. Verksamhet
4. Bemanning
PLAN FÖR EXCEPTIONELLA SITUATIONER
Orsak till
specialfallet
Beredskap
Verksamhet
Bemanning
Elektricitet
Driftavbrott
Klor
pH-reglerlösning
Ozon
Filtrens funktion
Ersättningsvatten
Rör, anordning eller annat
material skadade
Bassängsystemets ansvariga
skötare,
Fastighetsmaskinisterna i
skiftet, tfn
Utomstående företag, tfn
Orenheter
Bassängsystemets ansvariga
skötare, tfn
Verkställande direktör eller
motsvarande,
tfn.
Förorening
Bassängsystemets ansvariga
skötare, tfn
Verkställande direktör eller
motsvarande,
tfn
PLAN FÖR EXCEPTIONELLA SITUATIONER
Användare
Avföring
Övervakare
Bassängsystemets skötare i skikt,
tfn
Spyor
Övervakare
Bassängsystemets skötare i skikt,
tfn
Virus/bakterier
Andra orenheter
Försummelser
Slarvighet
Brist på yrkesskicklighet
Avsiktlig
Olycka
Avvikande
naturförhållanden
Vandalism
Terrorism
Specialfallsplanen godkänd den __/__ 20__
Underskrifter
Bassängsystemets ansvariga skötare,
tfn
Verkställande direktör eller
motsvarande, tfn
Download