Schema Röst-, tal- och kommunikationsstörningar 1

advertisement
Logopedprogrammet
Logopedkurs 35
Schema Röst-, tal- och kommunikationsstörningar 1, 2LG065
vt 2017
Kursansvarig: Anita McAllister, [email protected], tel 58581544
Lokal: Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Obligatorisk närvaro är rödmarkerat
Datum
Tid
Ämne
Föreläsare
Lokal
30/3
9.00-9.30
9.30 -12.00
Anita McAllister
Ulrika Nygren
R63 rum 8
3/4
9.00 – 9.20
9.25 – 9.45
Kursintroduktion
Introduktion till
röstbehandling
Demonstration av
simuleringsutrustning,
nasofiberskopi (Två grupper
se separat gruppindelning)
Anita McAllister
KTC-modul 1
Workshop
behandlingsmetoder.
Separat gruppindelning
Victoria Kelly, Anna
Lundblad, Anita
McAllister, Annika SääfRothoff
10.00-12.15
5/4
13.15 - 15.15 Subjektiva mätmetoder
Elisabet Lundström
13.00 – 16.00 Perceptuell lyssnarbedömning Anna Lundblad
R63 rum 7
R63 rum 7
10/4
9.00-12.00
Instrumentell röstanalys med
kliniska tillämpningar
Anna Lundblad
R63 rum 7
13.00-15.00
Röstens normala utveckling,
målbrott och åldrande.
Målbrottsstörning
Audiogram/fonetogram
gemensam undervisning med
audionomprogrammet
OBS! Gruppindelning och
lokaler i separat schema
Anita McAllister
12/4
9.00-17.00
20/4
24/4
Anita McAllister &
Annica Hagerman
Sirelius
B67 & ANA 10
Audionomprogr
10.00 – 12.00 Kommunikation och
rumsakustik
Svante Granqvist
R63 rum 7
13.00 – 16.00 Funktionella röststörningar
10.00–12.00 Organiska röststörningar
Maria Södersten
Ulrika Nygren
R63 rum 8
13.00 – 16.00 Arbetsmiljö och röstergonomi Maria Södersten
170320, Anita McAllister
Logopedprogrammet
Logopedkurs 35
27/4
3/5
10.00-12.00
Röst, tal och klang hos
personer med
hörselnedsättning
Johanna Hengen (pp på R63 rum 8
pingpong)
4/5
13.00-16.00
13.00-16.00
Farmakologi
Per-Åke Lindestad
Tidig stimulering av hörsel och Pia Keskinentalperception hos barn med
Rasmussen
hörselnedsättning
8/5
10.00-12.00
Alternativ telefoni, TSS och
Camilla Mattsson
tolkanvändning. Strategier
och tekniker för att underlätta
kommunikation
Hörsel och
balanskliniken,
Rosenlunds
sjukhus, pl 8
10/5
13.00-15.00
13.00-16.00
Omtenta BTSU
AKK och kommunikativa
rättigheter
SU
R63 rum 8
11/5
10.00-12.00
Presentation av samtalsmatta Liv Thalén
R63 rum 8
15/5
9.00-12.00
Kommunikationshjälpmedel,
Grupp 1
Marie Beijer Bartoletti
13.00-16.00
Kommunikationshjälpmedel,
Grupp 2
Marie Beijer Bartoletti
OBS!
Hjälpmedelscentralen,
Bergtallsv 10,
Fruängen
R63 rum 7
24/5
9.00 – 15.00
Seminarium
Anita McAllister
1/6
10.00-13.00
Skriftlig tenta
Lena Lindberger
17/5
R63 rum 8
22/5
Omtenta 25/8 09.00-12.00
170320, Anita McAllister
B64
B64
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards