SLT Summer School - edition 2017, Padua University

advertisement
Logopedprogrammet
Enheten för logopedi
CLINTEC
SLT Summer School - edition 2017, Padua University
Information och ansökningsförfarande
SLT Summer School är en intensivkurs för logopedstudenter i Europa, programmet har utvecklats i
ett europeiskt nätverk som tidigare varit EU-finansierat men som sedan 2011 är frikopplat EU.
Studenter som har läst i minst 2 år på logopedprogrammet välkomnas att söka sommarkursen som
innebär en möjlighet att träffa studenter och lärare i logopedi från 20 olika universitet i Europa,
Amerika och Asien. Innehållet i kursen är föreläsningar och mer praktiskt orienterade workshops i
olika logopediska ämnen, variationen är mycket bred.
År 2017 ges kursen vid Universitetet i Padua, Italien. Eftersom kursen bara omfattar en vecka ger den
inte underlag för tillgodoräknande på Logopedprogrammet.
Program: Programmet kommer att omfatta en introduktionsdag och fyra dagar med
föreläsningar/aktiviteter enligt följande preliminära program
General key note on week framework (IPE/Patient Centered Care/ Research/multiculturality)
- Oral and written language in adolescence
- The impact of comorbidities on language and communications disorders in children and adolescents
- Motor Speech Disorders in Adults
- Care for the professional voice user
Datum:
20 augusti – 27 augusti (20 aug är ankomstdag, 27 augusti avresedag)
Resa:
Bokas och bekostas av studenten själv
Boende:
Ordnas av sommarskolan och ingår i kursavgiften (Hotel Casa Del Pellegrino)
Kursavgift: Preliminär kostnad är € 320. Enheten för logopedi ger ett ekonomiskt bidrag till
nominerade studenter (ersättning mot kvitton efter kursens genomförande). Bidragets storlek
meddelas inom kort men brukar ligga på motsvarande 150-200 euro
Kursavgiften omfattar följande:
(1) Boende och frukost på Hotel Casa Del Pellegrino
(2) Kursmaterial och föreläsningar
(3) En social aktivitet
(4) Inlednings- och avslutningsevent
(5) Luncher
Ansökan:
Ansökan görs enligt särskilt förfarande, se särskilt informationsblad (nästa sida)
senast 20 februari 2017
Har du frågor om programmet eller ansökan är du välkommen att höra av dig till Ellika Schalling,
mail: [email protected]
1
2017
Ansökningsförfarande
Karolinska Institutet har fått 6 studentplatser på sommarkursen 2017. Studenter som gått
minst fyra terminer på logopedprogrammet kan söka, dvs studenter från kurs 35, 34 och 33.
För deltagande i sommarkursen krävs skriftlig ansökan enligt följande:
Ansökan ska innehålla ett motiveringsbrev, högst en A4-sida långt, ett aktuellt LADOK-utdrag
samt bilaga där ideell aktivitet/er vid KI beskrivs avseende innehåll och omfattning (styrkt med
intyg) och där tidigare deltagande i längre utbyte också tas upp.
Ansökan skickas till internationell studenthandläggare Karen Gustafsson via e-post, se adress
nedan. Ansökningsförfarande är anonymt, se därför till att motiveringsbrevet inte är
undertecknat eller innehåller något namn. Karen Gustafsson mottar e-post och LADOKutdrag, kodar ansökan och skickar det anonyma brevet samt bifogad notering angående
studieresultat vidare till en nomineringsgrupp. Nomineringsgruppen består av två
lärarrepresentanter (en från audionomprogrammet, en från logopedprogrammet) samt en
studentrepresentant från audionomprogrammet. Nomineringarna görs enligt regler för
nominering till utlandsstudier/utbyten beslutade i PN4, bifogas . Studenter som uppfyllt
kurskrav enligt utbildningsplanen har förtur, men undantag kan göras vid särskilda skäl, t ex
tidigare sjukdom.
Ansökan skall vara Karen Gustafsson tillhanda senast 20 februari kl 12.00 via e-post med
LADOK-utdrag i elektronisk version.
e-post: [email protected]
Besked om antagning till kursen ges i slutet av februari. Efter besked om antagning görs
anmälan till kursen via en web-länk (mer info om detta vid besked om nominering).
2
Download