Sagan om Citron - LiU - Linköpings universitet

Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Sagan om Citron
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
SYFTE:
1. Lära in och öva med tecken om frukt och grönsaker.
2. Känna igen olika egenskaper bl.a. form, färg och smak. Gruppera och sortera växter.
3. Göra ett val och kunna förmedla det.
FÖRKUNSKAPER:
Barn kan förstå och se skillnad mellan olika frukter, grönsaker, färger, former och smaker (alternativ kunna lära sig). Beroende på barnets förkunskaper och
syfte med övningen kan berättelsen presenteras i olika varianter.
BEHÖVS:
Bilder på frukter och grönsaker med eller utan tecken (se bilaga 1).
FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER:
1. Saga
2. Spel (Finns i sjön)
3. Sorteringsuppgift
FÖRSLAG PÅ SAGA:
I grupp eller med ett barn. Logoped/pedagog berättar sagan till barn, visar bilder på frukter och grönsaker och tecken (ord markerade med fetstil). Barnet ger
förslag, visar tecken eller pekar på bilderna. Olika färger, former och smaker kan diskuteras. Berättelsen kan anpassas till barnets kunskaper och målet med
övningen.
Visa bilden på citron, berätta om att citronen vill organisera en frukt- och grönsakstävling.
1. Visa bilder på andra frukter och grönsaker
2. Föreslå att dela in dem i olika lag:
1-a lag: alla frukter och grönsaker som har samma färg som citron (päron, banan och melon)
2-a lag: samma form som citron (potatis och avokado )
vid behov kan sagan utökas med:
3-e lag: växer på träd som citron (äpple, körsbär och apelsin)
4-e lag: samma smak som citron (lingon)
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Sagan om Citron
Visa tecken
på avlång
Det var en gång en
gul,
avlång
och
sur
Visa bilden på citron.
Citron hade många kompisar bland frukter och
grönsaker.
citron som hette Citron .
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
En dag ville Citron att samla sina kompisar i en stor tävling bland frukter och grönsaker.
Päron,
Banan,
Potatis
och
Melon
kom först.
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Lite senare kom även Lingon,
Körsbär och
Apelsin
Äpple och
Avokado.
kom sist. Visa bilder på frukter och grönsaker.
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Oj! Vad många kompisar jag har, sa Citron. Jag måste dela upp dem i olika lag för att det ska
vara en tävling! Men hur ska jag dela upp dem?
Då kom Citron på en ide! I första laget ska vara de som har samma färg
som jag.
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Och det ska heta det GULA laget. Vilka frukter och grönsaker fick vara med i det gula laget?
Visst! Banan,
Päron
och
Melon
är
gula!
De är med i det första laget! Lägg bilder på banan, päron och melon tillsammans bredvid bilden på citron.
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Visa tecken på
avlång
Men Citron är inte bara
gul.
Den är även avlång.
Visa tecken
på avlång
Och i det andra laget ska vara alla som har samma avlånga form som Citron.
Vem är det?
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Visa tecken
på avlång
Visst!
Potatis
och
Avokado
är
Visa tecken
på avlång
avlånga. De är med i AVLÅNG- laget.
Lägg bilder på potatis och avokado tillsammans i en annan hög bredvid bilden på citron.
Men hur är det med Lingon,
Körsbär,
Äpple och
Apelsin?
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Visa tecken
på avlång
De är inte
gula
eller avlånga som Citron! Vilket lag ska de vara i?
Visa tecken
på avlång
Citron är
gul,
avlång och även växer på träd! Vilka frukter växer på träd?
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Visst! Körsbär, Äpple och
Apelsin
växer på träd. De kan vara med i tredje laget.
Lägg bilder på körsbär, äpple och apelsin i tredje hög bredvid bilden på citron.
Nu är det bara Lingon kvar!Lingon
är inte
gul.
Den är inte avlång heller.
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Och den växer inte på träd. Hur kan vi hjälpa lingon att vara med i tävlingen?
Är Lingon lik Citron på någon sätt? Hur smakar
Lingon?
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Är Lingon
sur?
Visst! Lingon smakar
Är Citron
sur som
Lägg bilden på lingon ii fjärde hög.
också
Citron!
sur?
Det fjärde laget heter SMAK-laget.
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Nu är alla frukter och
grönsaker
samlade i Citrons lag. Tack att du hjälpte!
Pedagogiskt material för teckeninlärning
Logopedprogrammet, 2009
Detta material har utformats av studerande vid
Logopedprogrammet vid Linköpings universitet, 2009.
I förekommande fall används bilder från det digitala lexikonet
från Stockholms universitet www.ling.su.se/. Dessa används
med benäget tillstånd från Sveriges Dövas Riksförbund.
I förekommande fall används bilder från www.scx.hu/
med tillstånd från fotograferna.