Pressmeddelande
E-learningföretaget Intermezzon säkrar internationell expansion
- InnovationsKapital och Telia Business Innovation nya ägare
Göteborg den 8 mars 2000 – E-learningföretaget Intermezzon får nya delägare när
venture capital-företagen Telia Business Innovation och InnovationsKapital investerar i
företaget genom en riktad nyemission. Inledningsvis investeras 10 MSEK för att följas
av fler investeringsrundor under året. Intermezzon som främst är känt för sitt
interaktiva säljträningsprogram MoneyMaker kommer nu att inleda sin expansion
utanför Europa genom att etablera sig i USA där den största tillväxten väntas.
Göteborgsföretaget Intermezzon lanserade MoneyMaker i slutet 1998 med positivt resultat. I
programmet som är en säljsimulator får användaren gå igenom en mängd olika säljsituationer
och lära sig att agera professionellt. Spelet ger återkoppling på användarens säljmetoder,
attityd och personlighet. Bedömningen sker enligt vetenskapligt utprovade metoder
kombinerat med variabler som baseras på lång erfarenhet inom affärsmannaskap. Spelet har
redan sålts till ett stort antal storföretag i Sverige och övriga Europa, främst inom IT och
telekom. Om några veckor lanseras Web-versionen 2.0 som nu skall inleda satsningen i USA.
– Med Telia Business Innovation och InnovationsKapital får vi de nödvändiga resurserna för
att etablera närvaro i USA och utveckla nya verktyg för att kunna skapa unika
simulatorbaserade utbildningar på Internet, säger Patrik Malmberg, VD i Intermezzon.
För att säkra en snabb expansion kommer ytterligare finansieringsrundor att göras under både
2000 och 2001. Målet är att Intermezzon 2004 skall ha 10 procent av den amerikanska
säljträningsmarknaden inom e-learning. Marknaden växer snabbt. Analysföretaget IDC
beräknar att internetbaserad utbildning redan 2001 skall utgöra 15 procent av de totala
utbildningsutgifterna i USA som beräknas uppgå till 65 miljarder dollar 2001. Institutet
ASTD Industry bedömer att hela 35 procent av all amerikansk företagsutbildning kommer
levereras elektroniskt redan i år. Företagens incitament är såväl tid som kvalitet. Studier som
gjorts av Institute of Defence i USA visar olika e-learninginstrument ökar inlärningseffekten
med 40-70 procent och sänker utbildningskostnaderna med 25-75 procent beroende på vilken
typ av utbildning det avser.
– E-learning har enorm potential om det används rätt. Tyvärr har begreppet allt för länge
förknippats med elektroniska läroböcker vilket ger för låg inlärningseffekt när det gäller att
träna färdigheter. Med MoneyMaker får användaren träna på verkliga situationer i en
simulerad miljö. Meningen är att du snabbare skall kunna tillämpa kunskapen direkt efter en
träning, säger Magnus Rundberg som är marknadschef i Intermezzon.
MoneyMaker har hittills sålts till över 2000 användare. Produkten väntas under 2000 omsätta
25 miljoner SEK. Den stora potentialen ligger dock i den vidare utvecklingen. Under 2000
inleds utvecklingen av ett verktyg som möjliggör anpassning efter ett företags specifika
förutsättningar, produkter och medarbetare. Med hjälp av detta kan företag skapa sig egna
webbaserade utbildningar inom ”softskill” som ex projektledning, teambuilding, ledarskap
mm. Målet för Intermezzon är en omsättning på över 1 miljard SEK år 2004.
Lanseringen av MoneyMaker 2.0 kommer att ske i samband med Computer World Expo den
13-15 mars. Försäljningen av programmet inleds kort därefter. Från april kommer det också
vara möjligt att prova MoneyMaker gratis via webben.
– Idag säljs MoneyMaker via andra utbildningsföretag men redan i år kommer webben bli en
viktig säljkanal, inte minst genom de sälj och uthyrningsmöjligheter som en ASP-lösning i
praktiken innebär. Därmed öka möjligheterna med att löpande anpassa produkten efter
kundens speciella önskemål och förutsättningar vilket kommer vara en nyckel till framgång
inom det här området, säger Patrik Malmberg.
InnovationsKapital är med 550 MSEK fördelade på två fonder ett av Sveriges största venture
capital-företag för innovativa företag i tidiga faser. Telia Business Innovations ingår i
Teliakoncernen med uppgift utveckla nya affärer baserade på egna och andras innovationer
och tar tillvara koncernens övergripande intressen vad gäller affärsförnyelse.
För mer information besök www.intermezzon.com eller kontakta:
Patrik Malmberg, VD
Magnus Rundberg
[email protected]
[email protected]
031-40 84 50, 0703-760770
031-40 84 50, 0705-74 71 00
För information om InnovationsKapital och Telia Business Innovation:
Peder Holm, InnovationsKapital
Fredrik Billing, Telia Business Innovation
[email protected]
[email protected]
031-60 91 93, 0703-46 57 70
0705-650 580
För pressbilder – besök www.intermezzon.com/press
Foto: Sofia Sabel