Cureon AS Announces $ 11 Million Financing Nordich

Pressrelease
6 December 2000
Cureon A/S, ett danskt biotech företag, har genomfört en ny
finansiering i Norden på 90 miljoner kronor. Cureon är
InnovationsKapitals första investering i Danmark.
Cureon A/S, specialiserat på LNA antisense-läkemedel, har genomfört en
finansieringsrunda om cirka 90 miljoner kronor. De institutionella investerarna är
InnovationsKapital (’lead investor’), BioFund från Finland, TeknoInvest från Norge
samt Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Novo A/S och Leif Helth Care från Danmark.
Cureon är ett nystartat danskt biotech företag som knoppades av från Exiqon A/S i
december 1999. Bolaget, som finns i Köpenhamn och har 29 anställda, äger de
pharmaceutiska rättigheterna till en ovanligt kraftfull DNA-analog, LNA (Locked
Nucleic Acid). De unika egenskaperna hos LNA bedöms komma att öka
möjligheterna dramatiskt för läkemedelsbehandling med anti-sense teknologi.
Emissionslikviden kommer att användas till att kraftigt utöka Cureons forskning på
LNA-baserade anti-sense läkemedel mot cancer och immunologiska sjukdomar.
Bolaget kommer också aktivt att utlicensiera teknologin inom begränsade områden
samt erbjuda ’target validation’.
“Cureon har en lovande teknik och ett ovanligt starkt team” säger Gunnar Fernström
på InnovationsKapital som varit ledande investerare i emissionen och tar en plats i
styrelsen.
Leif Helth Jensen, VD på Cureon A/S, grundade bolaget tillsammans med Henrik
Oerum, chef för forskning, and Troels Koch, ansvarig för kemi.
Leif Helth Jensen kommenterar det så här:
“Vi är mycket glada över det stora intresset från institutionella investerare i Europa
som vill investera i Cureon. Detta visar tydligt på det stora förtroendet för vår
teknologibas och för bolaget.”
Danske Securities var rådgivare i transaktionen.
Vid frågor kontakta VD Leif Helth Jensen på tel. +45 702 60 096 eller
Gunnar Fernström på InnovationsKapital på tel.+ 46 703 12 05 02.
Investerare:
InnovationsKapital (1994) är ett svenskt ledande riskkapitalbolag som investerar i
nystartade företag inom Life Science och ICT (Information & Communications
Technology) i Norden. (www.innkap.se)
Bio Fund Management Ltd är ett av Europas ledande riskkapitalbolag som gör
investeringar inom bioteknologi. BioFund investerar i företag inom hälsa, näringslära
och miljö. www.biofund.fi
TeknoInvest är ett ledande Skandinaviskt riskkapitalbolag med fokus på IT/Telekom
och Life Science. TeknoInvest investerar inom Norden och USA och agerar utifrån
Norge där de var det första riskkapitalbolaget (1984). www.teknoinvest.no
Novo A/S är ett privat bolag helägt av Novo Nordisk Stiftelsen som tillhandahåller
kapital och expertis till avancerade utvecklingsbolag inom Life Science. Novo A/S
äger stora andelar inom Novo Nordisk A/S and Novozymes A/S. www.novo.dk
Lønmodtagernes Dyrtidsfond är en av de största pensionsfonderna i Danmark och har
över åren genomfört flera större investeringar i Biotech företag.
Leif Helth Care är ett investment bolag inom bioteknik med Leif Helth Jensen som
ägare.
Cureon - bolagsfakta:
Cureon A/S är ett nystartat danskt biotech företag som äger rättigheterna inom
läkemedelsområdet till den kraftfulla DNA-analogen, LNA (Locked Nucleic Acid).
Bolaget anser att de unika egenskaperna hos LNA kommer att underlätta för
Antisense terapi att ge sig in på den traditionella läkemedelsindustrin.
Med utgångspunkt från sin ägarposition kommer företaget att utveckla sina egna
läkemedel mot cancer and inflammationssjukdomar i samarbete med akademiska och
kommersiella partners. Bolaget kommer också att etablera en hög kapacitet av
validering av aktiva substanser för speciella färdigheter inom genteknologi som i)
integreras in i sin egen forskning och ii) möjliggör för bolaget att förse sin “target
validation” med olika servicefunktioner för läkemedelsindustrin och inom
genteknologi.
Företaget utlicensierar aktivt sina produkter till läkemedelföretag på en basis av “en
gen i taget” utifrån den breda grundteknologin LNA.
Cureon bildades som ett avknoppningsföretag från Exiqon A/S i december 1999.
Företagets Verkställande Direktör och grundare är Leif Helth Jensen, grundare av och
f d ansvarig för farmakologi på Neurosearch A/S. Andra grundare av Curion är
Henrik Ørum, chef för affärsutveckling och ansvarig för biologi, och Troels Koch,
ansvarig för kemi.
Bolaget har sitt säte i Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, Köpenhamn, där bolaget
för närvarande hyr ett utrymme på 600m2 med både kontor och laboratorier. Bolaget
har för närvarande 29 anställda.
För mer information, vänligen ring (+45) 70 26 00 96 eller besök företagets hemsida
på www.cureon.com.