Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl endre te te

FoU-enheten uppmärksammar:
Medarbetare inom NU-sjukvården
Två får drygt sex miljoner kronor var från Novo Nordisk
Fonden
Prisutdelningen skedde den 28 april i Köpenhamn. Foto: Jesper Ludvigsen
Marcus Lind och Sofia Movérare Skrtic får The Novo Nordisk Foundation Excellence Award. Priset ger
dem en miljon danska kronor per år under fem år, vilket motsvarar mer än sex miljoner svenska kronor.
Båda är verksamma vid institutionen för medicin.
Vid prisceremonin i Köpenhamn i förra veckan delade fonden ut 18 nordiska stipendier, varav fyra fick The Novo Nordisk
Foundation Excellence Award. Hälften av mottagarna av detta stora pris är alltså hemmahörande vid institutionen för medicin i
Göteborg.
Marcus Lind är docent i diabetologi vid Sahlgrenska akademin och överläkare
i NU-Sjukvården. Han medverkar i studier för utveckling av nya behandlingar
inom typ 1 diabetes med kontinuerlig blodsockermätning, som är en ny teknik
att subkutant mäta blodsockervärden var femte minut och kunna varna
patienten vid låga eller höga blodsockervärden.
Inom typ 2 diabetes är han involverad i projekt om så kallade inkretinbaserade
läkemedel, en ny typ av läkemedel som inte ger viktuppgång (DPP4-hämmare)
eller till och med viktreduktion samtidigt som blodsockret förbättras. Han
forskar också om riskfaktorer och följdsjukdomar, om lämpliga vårdrutiner och
kvalitetsindikatorer för patienter med diabetes och akut hjärtinfarkt, samt om
nya behandlingar vid typ 1 och typ 2 diabetes.
Marcus Lind. Foto: Jesper Ludvigsen
LÄS MER PÅ http://www.akademiliv.se/
Det aktuella projektet syftar till att minska akuta och långsiktiga komplikationer
vid typ 1 diabetes och den förhöjda dödlighet som föreligger vid typ 1 diabetes.
– Flera oberoende studier kring kontinuerlig blodsockermätning utförs, ett
hjälpmedel för att styra sin blodsockerkontroll med hjälp av en subkutan
sensor. Screeningstudier av kardiovaskulär sjukdom utförs för att försöka
upptäcka och förhindra hjärtsjukdom innan den är manifest. Detta görs bland
annat med ultraljudsundersökningar hos individer med typ 1 diabetes utan
känd hjärtsjukdom. En multicentrerandomiserad studie kommer bedrivas för att
förstå om specifikt stöd från diabetestubildad psykolog kan hjälpa individer
som har mycket höga blodsockervärden. Via registerstudier studeras vilka
individer som har de största riskerna för akuta och långsiktig komplikationer för
att på sikt kunna bättre intervenera mot dessa, säger Marcus Lind.