Tips och tricks Get started with Portal för ArcGIS

advertisement
Tips och tricks
PRODUKT ArcGIS
DATUM juni 2017
Get started with Portal för ArcGIS
Portal för ArcGIS är en webbplats och förvar för GIS-innehåll. Använd portalen i ditt
nätverk för att tillåta delning av kartor och program inom din organisation. På
webbplatsen hittar du kartor och program som publiceras av din organisation, ett galleri
med kartor och applikationer, en kraftfull sökmotor, kartvisare, grupper du kan gå med
och skapa och en personlig arbetsyta för att lagra och organisera ditt innehåll.
Du behöver följande information från din portaladministratör för att komma igång med
att använda Portal för ArcGIS
1- URL för portalens hemsida
Webbadressen finns i formuläret https://webadaptor.domain.com/arcgis/home/.
Till exempel, en portal webbplats värd på en server som heter
mywebserver.mynetwork.com med en webbadapter som heter arcgis har
adressen https://mywebserver.mynetwork.com/arcgis/home/.
Öppna webbadressen i en webbläsare som stöds. Det rekommenderas att du
använder den senaste versionen av Mozilla Firefox, Google Chrome eller
Internet Explorer för att komma åt portalsidan, särskilt om du vill skapa eller
använda kartor.
2- Ditt portalkonto
Din administratör kan ha skapat ett portalkonto för dig eller konfigurerat portalen
för att använda nätverksinloggningen. Eller du kan behöva skapa ett portalkonto
första gången du ansluter till portalen. Fråga din portaladministratör vilken
autentiseringsmetod din portal använder.
Om ett konto skapades för dig klickar du på länken Logga in högst upp på
portals hemsida, loggar in med ditt konto och uppdaterar din profil med ett nytt
lösenord och säkerhetsfrågor.
Du kanske inte behöver logga in om administratören har konfigurerat portalen
för att använda ditt Windows-inloggning. Det beror på din webbläsare och dess
inställningar. Du kan bli uppmanad att ge din nätverksinloggning och lösenord
för att logga in på portalen.
Esri Sverige Support
[email protected]
0770-33 06 90
Tips och tricks
PRODUKT ArcGIS
DATUM juni 2017
Om du behöver skapa ditt konto första gången du ansluter till portalen klickar
du på länken Logga in högst upp på portals hemsida och klickar på Skapa ett
konto. När du har lämnat den information du behöver och klicka på Skapa mitt
konto, loggas du in på portalen med det kontot.
När du är inloggad eller autentiserad kan du börja använda portalwebbplatsen.
3- Portal webbplats
Din administratör kan ha anpassat utseendet och funktionaliteten på din
portalwebbplats, men alla webbplatser har följande funktionalitet tillgänglig:
➢ Ett galleri med kartor och applikationer som du kan använda
➢ En kartvisare som låter dig skapa kartor och dela dem med andra
medlemmar i din organisation
➢ En scenvisare som låter dig visa 3D- och 2D-lager i en webbscene och
dela den med andra
➢ Ett sätt att skapa och hantera grupper för att styra åtkomst till kartor,
program och annan geografisk information som du lagrar i portalen
➢ En central plats för dig att lägga till och dela saker med andra i din
organisation
➢ En sökfunktion som hjälper dig att hitta geografisk information, kartor
och applikationer
Följande bild visar huvudnavigationsfältet på portals hemsida. Använd
funktionerna i det här fältet för att bläddra på webbplatsen.
Galleri
Galleriet är ett ställe att bläddra bland kartor, webbapplikationer och mobila
applikationer. Din organisations portaladministratör väljer vilka objekt som visas
i galleriet och kan välja saker som är viktiga för dina arbetsprojekt och visa
användbara exempel.
Karta
Klicka på Karta för att öppna kartvisaren som du kan använda för att bygga
interaktiva webbkartor och dela dem med andra i din organisation. Du väljer en
baskarta, ett intresseområde och lägger till informationslager. Dessa lager kan
vara ArcGIS Server-tjänster, KML-dokument eller OGC WMS-tjänster som du
hittar på portalsidan, webben (om din webbplats är konfigurerad för att komma
åt webben) eller ArcGIS for Server. Du kan också skapa funktioner och lägga till
Esri Sverige Support
[email protected]
0770-33 06 90
Tips och tricks
PRODUKT ArcGIS
DATUM juni 2017
funktioner från textfiler, GPX-filer och shapefiler. Du kan ändra symboler och
konfigurera popup-fönster.
När du är färdig med att bygga din karta kan du förfina den, spara den i din
personliga arbetsyta och dela den med andra.
Scen
Klicka på Scene för att öppna scenvisaren där du kan bygga webbscener och
dela dem med andra i din organisation. Webbscener låter dig visa 3D och 2D
informationslager.
När du har byggt en webbscen kan du spara den i din personliga arbetsyta och
dela den med andra.
Grupper
Grupper är en samling objekt, vanligen relaterade till ett visst intresseområde.
Någon i din organisation kan skapa grupper som ett sätt att organisera sina
objekt. Som gruppägare bestämmer du vem som kan hitta gruppen, om andra
kan begära att bli medlem och vem kan bidra med innehåll.
Mitt innehåll
Använd Portal för ArcGIS för att lägga till och dela webb- och
mobilapplikationer, filer på din dator och innehåll från webben. Alla dina saker
är tillgängliga via din personliga sida för innehållet.
Min organisation
Min hemsida på webbplatsen används främst av portaladministratören för att
hantera portalsidan och medlemmarna. Den här sidan kanske inte är tillgänglig
för dig om du inte är administratör. Om den är tillgänglig tillåter Min organisation
dig att visa dina privilegier och profil när du är inloggad på din portal.
Sök
Webbplatsen har en kraftfull sökfunktion som gör att du snabbt kan hitta
specifika kartor eller program du behöver för ditt arbete. I sökresultaten kan du
bestämma användbarheten för varje objekt och hitta relaterade objekt. Det låter
dig också öppna objektet där du vill, till exempel för att se val för att öppna en
karta i portalen för ArcGIS-kartvisare och ArcGIS för skrivbord.
Esri Sverige Support
[email protected]
0770-33 06 90
Download