PRESSMEDDELANDE Industrivärden utvärderar försäljning av

PRESSMEDDELANDE
Industrivärden utvärderar försäljning av Isaberg Rapid
Industrivärden har för avsikt att avyttra det helägda dotterbolaget Isaberg Rapid. En
process har därför inletts i syfte att finna en ny ägarstruktur som skapar
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av bolaget.
Isaberg Rapid är ett globalt företag inom kontors- och verktygshäftning. Produkterna
säljs i mer än 120 länder och marknadsförs under det gemensamma varumärket Rapid. De viktigaste marknaderna är Europa och Nordamerika. Under 2002 omsatte
bolaget cirka 850 mkr och har idag cirka 1.200 anställda. Ytterligare information finns
på hemsidan www.isaberg-rapid.se.
Stockholm den 19 november 2003
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)
För ytterligare information, kontakta:
Industrivärdens vVD Carl-Olof By, tel. 08-666 64 00
AB Industrivärden (publ)
Box 5403, 114 84 Stockholm
Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28
Internet: www.industrivarden.se
E-mail: [email protected]