Huvudrubrik

advertisement
Motion gällande ett tydligare
ställningstagande för personer
med funktionsnedsättningar
inom ramarna för vårt
kommunala visionsprogram:
2016-02-11
Denna motion riktar sig till Ekerö partiförenings förslag till lokalt visionsprogram
och följaktligen vill jag uttrycka min vädjan om att Vänsterpartiet Ekerö hädanefter kan
tydliggöra att vi står på de (osynligt såväl som på de synligt) funktionsnedsatta
människornas sida än mer än vad som görs i dagsläget. Enligt min uppfattning bör det
beredas ett ställningstagande passage i vårt kommunala program där vi argumenterar för
att motarbeta de funkofoba tendenserna i samhället av idag.
Sedan lång tid tillbaka arbetar vi för en uttalad antirasisism inom vänsterrörelsen. Nu
är tiden mogen för att vi står upp för att vi även är en antifunkofobisk vänsterrörelse.
Vi som verkar inom vänstern och säger oss värna alla människors lika värde och
olika behov, behöver samtidigt vara beredda på att motverka de funkofoba fördomarna i
vårt samhälle, liksom arbeta för att synliggöra och avstigmatisera dessa individer som
allt som oftast lever i en tillvaro, där de ofta möts av en oförstående och i många fall
diskriminerande omgivning.
Det är av stor och allvarsam vikt att vi i Vänsterpartiet Ekerö går ut i lokalmedia,
våra respektive sociala mediekanaler, genom våra kommunpolitiker och i vårt lokala
visionsprogram och talar för alla "funkisars" sak för att ifrågasätta, synliggöra samt
debattera funkofobin som råder i det svenska samhället idag.
Jag yrkar därför på att:
 vårt lokala visionsprogram inkluderas en passage/ett avsnitt där vår partiförening tar
tydligt avstånd från funkofobin samt beskriver ingående hur detta ska gå till. Vidare
bör vi understryka det faktum att barn med olika typer av funktionshinder, såväl
synliga som osynliga, aldrig får utsättas för diskriminerande behandling av
samhället.
 partiföreningen eftersträvar samarbeten med intresseorganisationer samt utöver detta
tar tillvara på de förmågor och kunskaper som finns inom partiföreningen på ett
bättre och mer konstruktivt sätt. Och därmed kunna erbjuda kurser,
utbildning/fortbildning och liknande med syfte att bidra till en bredare förståelse för
denna betydande del av befolkningen.
Mattias Annwall,
sekreterare och skolpolitisk talesperson,
Vänsterpartiet Ekerö
Download