Del 2 - Region Uppsala

advertisement
Landstinget i Uppsala län 2014
Länskarta
Åtta kommuner ingår i
Uppsala län.
Totalt bor cirka 347 000
personer i länet.
Verksamhetsidé
”Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att
vara friska och må bra. Vi erbjuder en jämlik och
jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög
kvalitet och stor omtanke, där man får snabb
hjälp och där pengarna används på bästa möjliga
sätt.
Vår samverkan med Uppsala universitet ger oss
tidigt tillgång till ny kunskap som snabbt kan
användas i vården.
Vi skapar också förutsättningar för ett gott liv i
länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en
hållbar regional utveckling.”
En demokratiskt styrd organisation
• En politiskt styrd organisation
• Landstingsfullmäktige är högsta beslutande organ
• Fullmäktige beslutar om en landstingsplan och
budget (LPB)
• Tjänstemän genomför de politiska besluten
• Landstinget har anställda och förtroendevalda
revisorer
Politisk organisation
Tjänstemannaorganisation
Stor bredd på verksamheter
Medarbetare
”Här växer kunskap och människor”
Film: Jakob – läkare i landstinget
Forskning och utveckling
•
Världsledande forskning
– samarbete med Uppsala universitet.
•
Stor andel disputerade läkare.
•
Vi uppmuntrar till forskning inom alla professioner.
•
Fyra Center of Excellence: endokrina tumörer,
inflammation, neurotrauma och typ-1 diabetes.
•
Centrum för klinisk forskning
– Gävle, Västerås, Falun och Eskilstuna.
•
Uppsala Bio samarbetar med regionen.
Akademiskas världsledande forskning
- center of excellence
Endokrina tumörer
Kompetens och erfarenhet i internationell toppklass när det gäller
forskning om och behandling av patienter med hormonproducerande
tumörer.
Inflammation
Ovanligt bred och djup kompetens om diagnostik och behandling av
inflammatoriska sjukdomar.
Neurotrauma
Vår neurointensivvård har framstående
ställning internationellt.
Diabetes
Fokus är de svåraste formerna av typ 1-diabetes
Centrum för utveckling
(Akademiska)
Kliniskt träningscentrum
(KTC)
Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK)
Regionalt cancercentrum
(RCC)
Uppsala Clinical Research Center
(UCR)
Scandionkliniken
( samarbete 21 landsting/regioner)
Närmast till hands
– oavsett avstånd
Flygande intensivvård
Helikopter och jetplan
Telemedicin
Stort samarbete i regionen
Uppsala Care
Exporterar specialistsjukvård till
andra länder
En kollektivtrafik i ständig utveckling
Bidrar till ett rikare kulturliv i länet
Från vision …
…till verkstad
Det är här allt börjar
Bakom en anspråkslös fasad…
…bidras till bygget av framtidens vård, tandvård, kultur och
kollektivtrafik
Ledningskontorets roll
• Förse politiker med
beslutsunderlag
• Se till att politiska beslut
genomförs
• Ge stöd till övriga
förvaltningar
• Omvärldsspana och driva
utveckling
Demokrati
• Tydlighet
• Transparens
• Beslut fattas av styrelser
Download