Fredrik Lindberg - Privata Affärer

advertisement
AKTIER
Två stenrika John
värda att följa
U
nder börsdagar som på senare tid gäller det att hålla tempo. Skribenter som
sölar riskerar att vid slutet av varje ny
mening stå inför en annorlunda värld än när
meningen tog sin början. Så fort går det
ibland, tro det den som vill.
Om någon tycker det verkar överdrivet är
det förståeligt. Med uppenbara undantag ur
historien verkar det osannolikt att världen i
sig hinner förändras särskilt mycket i det lilla
tidsglapp som ryms mellan versaler och
punkt. Det som däremot kan förändras på
ett ögonblick är våra åsikter om världen,
som speglas i aktiekurser och prognoser.
Att de inte är mer stabila har naturliga
orsaker.
● Aktiekurser och prognoser tar till stor del
fasta på händelser som inte har inträffat –
och kanske aldrig gör det.
● Anpassningen till vad som faktiskt har
inträffat är heller inte omedelbar, eftersom
det i regel tar tid att få reda på exakt vad som
har hänt.
Jakten på en användbar uppfattning om
världen leder lätt till att man börjar snegla
på vad andra verkar tro. Det gäller både professionella och amatörer. Vissa gör det till en
medveten strategi att helt enkelt härmas.
Principen är inte svår, den lärs ut på närmsta skolgård i leken Följa John. Men med
kursrörelser som på sistone är det utmattande att följa varje knyck. Då kan det passa att
damma av två berömda John som spridit
klokheter med mer tidlös kvalitet än börsens senast noterade avslut.
John Maynard Keynes var inblandad i
det mesta som rörde ekonomisk politik och
tänkande under första halvan av 1900-talet.
Han lyckades dessutom bli stenrik inte bara
en utan två gånger som investerare. Däremellan var han ruinerad i den stora kraschen
1929.
Kanske präglad av det, lär han ha sagt att
”inget är så katastrofalt som en rationell placeringsstrategi i en irrationell värld”. Hans
filosofi var att ”investeringar handlar om att
●
John 1: Maynard
Keynes blev rik på att
förvänta sig vad andra
förväntar sig. Att vara
rationell är dumt i en
irrationell värld.
John 2: Templeton blev
rik på att göra
tvärsemot andra.
Börskurser går alltid
ned och sedan upp.
förvänta sig vad andra förväntar sig”.
Is i magen och långsiktighet var alltså inte
hans melodi. Att överhuvudtaget tala om
långa loppet när det gäller investeringar
ansåg han vara missledande. Ett av John
Maynard Keynes mer kända citat är att ”i
långa loppet är vi alla döda”.
John Templeton är mindre intresserad
av vad andra placerare tänker och tycker.
Den enkla filosofi som gjort honom till miljardär är att ”köpa billigt och sälja dyrt”. Det
innebär ofta att göra tvärsemot vad andra
gör.
Han drog filosofin till sin spets när andra
världskriget bröt ut och lånade pengar för
att köpa 100 aktier vardera i ett hundratal
bolag där kursen fallit under en dollar. En
stor andel av bolagen var bankrutta, men
repade sig och gav stora vinster när aktierna såldes efter fyra år i snitt.
Det blev grundplåten till Templetons fonder som han sålde för rysligt mycket pengar i början av 1990-talet. John Templeton
bor nu på Bahamas och tituleras filantrop.
Hans mest citerade klokhet gäller vad han
kallar ”de fyra mest farliga orden för en investerare: Denna gång är annorlunda”.
Dessa båda John är i flera avseenden
varandras motsats. Med tanke på deras
●
”trackrecord” finns det argument att följa
båda.
Det citat jag hört mest på senare tid är utan
konkurrens det om de fyra mest farliga
orden. Om John Templeton fortfarande bryr
sig om börsen gissar jag att han inte skulle
skynda sig att köpa aktier när konjunkturen
under ett antal år gått på högvarv. Stockholmsbörsens fall på 20 procent från ”all
time high” i juli är blygsamt jämfört med de
bokstavligen bombade börserna 1939–1945.
Å andra sidan blir det förhoppningsvis inte
mycket gjort om man ska invänta nästa
världskrig. Agerar man utifrån vad många
förväntar sig, som John Maynard Keynes, bör
man kanske ligga lågt ett tag. Men när investerarna väl vågar använda sina pengar finns
fortfarande förutsättningar för många bolag
att göra bra affärer i stora delar av världen.
Företagen är starka, värderingarna okej
och räntenivån inte besvärande. Osäkerheten kring företagens orderingång har däremot ökat, medan placerarnas benägenhet att
ta risker har sjunkit. Därför
ska man nog räkna med
att det närmaste halvåret
på börsen blir tufft. ■
Fredrik Lindberg
P R I VATA A F F Ä R E R D E C E M B E R 2007
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards