Varför behöver vi en digital inre marknad?

advertisement
Varför behöver vi en
digital inre marknad?
315 miljoner
En digital inre marknad
kan generera upp till 415
miljarder euro i ytterligare
européer
använder
tillväxt, hundratusentals nya jobb och
dagligen
ett dynamiskt kunskapssamhälle.
internet
Men än finns hinder som håller tillbaka denna potential...
4% (EU – över inre gränser)
54% (USA)
42% (nationellt plan - 28 medlemsstater)
Den digitala marknaden
utgörs i dag
av nationella nättjänster (42 %)
och USA-baserade nättjänster (54 %)
medan nättjänsterna över EU:s inre gränser
bara står för 4 %.
Digital Single
Market
LÖSNINGAR BEHÖVS INOM TRE PRIORITERADE OMRÅDEN
1
Bättre tillgång för konsumenter och företag
till digitala varor och tjänster i hela EU
Ta vara på e-handelns potential
År 2014 köpte 15 % av konsumenterna något på nätet från ett annat EU-land, medan
44 % gjorde det inom det egna landet.
EU:s konsumenter skulle kunna spara 11,7 miljarder euro varje år om de
kunde välja att köpa alla varor och tjänster över hela EU när det handlar på nätet.
Bara 7 % av EU:s små och medelstora företag säljer sina produkter och tjänster
över gränserna.
För små internetföretag som vill bedriva verksamhet i ett annat EU-land kostar cirka 9 000 euro
extra för anpassningarna till nationell lagstiftning.
Om samma regler för e-handel skulle gälla överallt i EU skulle 57% av företagen antingen
starta eller öka nätförsäljningen till andra EU-länder.
Överkomliga
leveranskostnader
Hur hantera
geografisk blockering
Mer än 90 % av e-shopparna anser att
det är viktigt med låga leveranskostnader
och praktiska returmöjligheter när de
handlar på nätet.
Vid 52 % av alla försök till köp i andra
länder blir svaret att säljaren inte betjänar
köparens hemland.
62 % av de företag som vill sälja
på nätet säger att överdrivet höga
leveranskostnader är ett problem.
Färre kunder är
lika med lägre vinster
för företagen.
GEO
BLOCKED
Förenklade momsregler
Små internetföretag som vill bedriva verksamhet i ett annat EU-land har kostnader på minst
5 000 euro årligen för att följa momsreglerna i varje medlemsstat som de vill leverera till.
Modernisering av upphovsrätten
1 av 3 EU-medborgare
skulle vilja se eller lyssna på
medieinnehåll från sitt hemland
när de är utomlands.
1 av 5 EU-medborgare
skulle vilja se eller lyssna
på medieinnehåll från
andra EU-länder.
 Ett fantastiskt tillfälle:
Bilder, filmer eller musik
och spel är de populäraste
nätaktiviteterna och utgifterna
för digital underhållning
och digitala medier ökar i
tvåsiffrig takt (ca 12%) de
kommande fem åren.
2
Rätt miljö för att digitala nät
och tjänster ska kunna blomstra
Stränga EU-regler för dataskydd främjar den digitala ekonomin
72 % av internetanvändarna i Europa tycker att de måste lämna för mycket
personuppgifter på nätet.
Utbyggnad av snabbt bredband för alla
Spridningen av snabbt bredband är låg: bara
22,5 % av alla abonnemang gäller snabbt
bredband (över 30 Mb/s) och Europa har
drabbats stora förseningar i utbyggnaden av
den senaste 4G-tekniken på grund av bristen
på lämpligt spektrum.
Bara 59 % av européerna
har tillgång till 4G, en andel
som sjunker till 15 % på
landsbygden.
59%
15%
3
Spektrumreformer kan sänka
priserna på mobila tjänster
och med tiden ge skjuts åt
produktiviteten (beräknad BNPökning för hela EU på mellan
0,11 % och 0,16 % på fem år)
En digital ekonomi och ett digitalt
samhälle i Europa med tillväxtpotential
Stordata och molntjänster
Data lagrade i moln:
2013: 20 % – 2020: 40 %
Om de 100 största tillverkarna i EU använde stordata skulle de kunna spara
425 miljarder euro.
Studier visar att stordataanalyser fram till 2020 kan öka EU:s ekonomiska tillväxt med ytterligare
1,9 %, vilket motsvarar en BNP-ökning på 206 miljarder euro.
Ett e-samhälle för alla
Nästan hälften av EU:s befolkning
(47 %) har inte tillräckliga digitala
färdigheter, och ändå kommer inom en
nära framtid 90% av alla arbeten
kräva någon form av digital kompetens.
En strategi med
”digitalt som standard”
i den offentliga sektorn
skulle kunna ge omkring 10 miljarder euro
i årliga besparingar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards