Individuell uppgift

advertisement
Individuell uppgift
Under den senaste tiden har det debatteras en del kring att människan borde/ska flytta ut i rymden.
Det gäller inte bara det spektakulära projektet ”Mars One”, där ett holländskt företag håller på att
välja ca hundra frivilliga bland hundra
tusen sökande som kan tänka sig flytta
till vår närmaste granne här i
solsystemet och göra en dokusåpa.
Diskussionen förs livligt även i mer
seriösa sammanhang.
Dessa mer seriösa aktorer hittar vi bland annat hos NASA och andra rymdentusiaster och forskare
runt om i världen. Utgångspunkten är bl. a. Jordens miljö/energiproblem eller bara rent av
människan medfödda äventyrlust. Vi hänger på detta och gör ett försök att fördjupa oss i ämnet
samtidigt som vi arbetar med det centrala innehållet i de naturvetenskapliga ämnena.
I uppgiften ska du beskriva en sådan flytt. Du väljer själv en planet som du ska flytta till. Det kan vara
en planet i vårt solsystem eller en av de många så kallade exoplaneter som vi för närvarande på
löpande band upptäcker ute i rymden. Du kan också själv välja en planet som du hittar på med de
förutsättningarna du själv väljer.
Beskrivningen ska grunda sig i naturvetenskap, det vill säga, de förutsättningar som finns på planeten
ska göra det möjligt att människan att kunna bosätta sig
där trots att den är inte så lik till vår planet. Det finns tre
centrala teman som du ska beskriva.
Den första är energifrågan. Hur ska det första samhället
som byggs på den nya planeten kunna fungera ur
energisynpunkten? Hur ska invånarna värma upp/kyla ner
sig (beroende på planetens förhållanden)? Hur ska de
förflytta sig/komma tillbaka till Jorden med tanke på de
stora avstånden i rymden? Här ska du jämföra de villkor
som finns/du hittar på i din planet med de energikällor
som vi använder här på Jorden. En av de energikällor som
du särskilt ska fördjupa dig är kärnkraft. Hur fungerar den? Fördelar/nackdelar med kärnkraft?
Det andra temat kan vi kalla för nödvändigheter. Hur ska invånarna klara att vistas på planeten utan
att behöva frakta mat från Jorden? Här på Jorden har vi fotosyntesen som hjälper växterna att växa,
hur fungerar detta på den nya platsen? Hur klarar människorna sig i den nya atmosfären? Finns en
sådan överhuvudtaget? Som bekant behöver vi luft för att överleva, hur gör man på ”din planet”?
Gravitationen? Här på Jorden klarar vi oss med den vi har men på en större/mindre planet är
gravitationen större/mindre. Hur klarar man detta på ”din planet”?
Det tredje temat handlar om rymden. Vad är en planet? Hur kom den till? Här på Jorden har vi en
stjärna (Solen) som förser oss med den energi vi behöver ( fotosyntesen/värme mm) Vad är en
stjärna? Hur lever/dör en stjärna? Jorden befinner sig på lagom avstånd från Solen för att liv ska
kunna utvecklas, hur är det på ”din planet”?
Dessa tre teman ska vara med i beskrivningen. Du hittar litteratur i de fysikböcker vi har i skolan och i
en uppsjö av hemsidor du hittar på nätet. En lista med en del av dessa bifogas här under.
Till sist, beskrivningen kan antingen vara ett skriftligt dokument (med bilder förstås) eller en
presentation med antingen stilbilder (PowerPoint mm) eller rörliga bilder (film). Om du väljer
PowerPoint eller liknande ska du redovisa den muntligt med hjälp av stödord som du kan ha vid
bilderna men inte någon text som du läser. Väljer de rörliga bilder, då ska du förstås lägga in både
musik och din röst i berättelseform. Har du frågor angående uppgiften är det bara att ställa dem till
mig.
Uppgiften ska lämnas in/redovisas vecka 20 (12 alt 15/5). Två kontrolldatum finns under vecka 11 (10
alt. 13/3) och veckorna 17-18 (24/4 för C91 alt. 28/4 för C92).
Intressanta hemsidor
http://www.energikunskap.se/
http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/search.cgi
http://www.klimat.n.nu/forutsattningar
http://www.hfskola.com/rymden/liv.html
http://www.vetenskapspedagogen.se/sv/artiklar/hur-borjade-livet-del-ett (bra filmer här)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Astrobiologi
http://www.naturvetarna.se/Om-oss/Medlemsartiklar/Liv-i-rymden-spranger-granser/
http://fof.se/tidning/2005/1/for-och-emot-utomjordisk-intelligens
http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/karnkraft.4.20d15fca11f86fce23a80001982.html
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards