Storage
Order Picking
Handling & Automation
03
Case Study 038
Chemical Pharmaceuticals
E F F E K T I V P LO C K N I N G AV B I PA C K S E D L A R
Kunden
Det israeliska företaget TEVA är bland världens 25 största läkemedelsföretag och det ledande generiska företaget. Läkemedelsindustrin spelar
traditionellt en viktig roll i affärslivet i Ungern. TEVA är involverad i alla
delar av landets hälso- och sjukvård, inklusive sjukhus, apotek, grossist
medicinsektorn och försäljning av terapeutiska hjälpmedel. I den ungerska
staden Debrecen driver TEVA ett lagrings- och förpackningscentrum.
Mer information:
www.kardex-remstar.com
Uppdraget
0913-HU
1
På TEVAs anläggning i Debrecen lagrades bipacksedlar för läkemedel på pallar. När de
planerade en ny lagrings- och förpackningscentrum, sökte ansvarig chef en lösning, för att
optimera lager- och plockprocess för bipacksedlarna. Syftet var att snabba upp förpackningsprocessen för att spara tid och pengar.
2
Lösningen
Den nya TEVA lagrings- och förpackningscenter i Debrecen har varit i drift sedan 2010. Det sysselsätter cirka 15 personer som jobbar i tre skift. Bipacksedlarna lagras i tre Shuttle XP 500 system från
Kardex Remstar. Hissautomaterna är över 17 meter höga och perfekt integrerade i byggnaden. De
har hanteringsöppningar på fyra nivåer. Bipacksedlarna är systematiskt lagrade på den första nivån.
Förpackningsstationer ligger på tre övre nivåerna där bipacksedlarna hämtas genom en knapptryckning.
Därför har varje nivå sin egen hanteringsöppning som säkerställer att bipacksedlarna levereras till
förpackningsstationer på några sekunder. Kvalitet och säkerhet har stor betydelse på TEVA. Som
sådan, finns det tydliga regler på vem som har tillgång till lagringssystemet.
4
Fördelarna i korthet
– Förbättrad effektivitet: plocktiden är cirka tio minuter
kortare för varje orderrad
– 60 % mer lagringsutrymme på samma golvyta
3
Processbeskrivning
Vi förklarar mer än gärna de olika
processerna i detalj för er. Kontakta oss för info.
– Större flexibilitet genom att kunna plocka olika antal
bipacksedlar
– Säker förvaring och skydd mot yttre påverkan
– Möjlig integration av programvara i framtiden
5
Leveransen
– 3 Shuttle XP 500 (W x D x H: 2.450 x 864 x 17.350 mm)
– Hanteringsöppningar på fyra nivåer
– 210 hyllplan
Mer information:
www.kardex-remstar.com