Viktig information om Sevelamer till patient III

advertisement
Viktig information till patienter som fått sevelamerkarbonat utskrivet
Teva Sweden har tagit fram detta informationsblad för att påminna patienten om viktig
säkerhetsinformation som gäller sevelamerkarbonat och riskfaktorer som förknippas med följande
tillstånd:
•
Ökad risk för vitaminbrist hos patienter med kronisk njursvikt som förskrivits sevelamerkarbonat
Sid 1 av 3
Ändringsdatum: 17-nov-2014
Viktig information till patienter som fått sevelamerkarbonat utskrivet
Läs denna information i kombination med bipacksedeln
Låga vitaminnivåer
Ett gott näringstillstånd är viktigt för att upprätthålla en god hälsa. Vitaminer är avgörande för din
hälsa.
Under de sena stadierna av kronisk njursvikt (CKD) och beroende på din kost, kan du utveckla låga
nivåer eller "brist" på A-, D-, E- och K-vitamin.
Den fosfatbindare, sevelamerkarbonat, som du tar kan binda A-, D-, E- och K-vitaminer samt en typ
av B-vitamin som kallas folsyra som finns i den mat du äter. Om detta sker kanske din kropp inte
1, 2
absorberar dessa vitaminer så bra som den borde.
Kontrollera vitaminnivåerna:
Under din behandling med sevelamerkarbonat kan din doktor behöva undersöka dina nivåer av A-, DE- och K-vitamin samt folsyra.
Behandling för låga vitaminnivåer kan behövas:
Om det behövs kan din läkare skriva ut ett dagligt vitamintillskott som ska tas vid en annan tidpunkt
än när du tar din dos av sevelamerkarbonat.
Varför är dessa vitaminer viktiga?
A-vitamin hjälper till att förhindra problem med ögonen, främjar ett friskt immunsystem, är viktigt för
tillväxt och utveckling av celler och håller huden frisk.
D-vitamin stärker skelettet eftersom det hjälper kroppen att absorbera kalcium för
ben-återuppbyggnad.
E-vitamin är en antioxidant, som är ett ämne som skyddar cellerna från skador. Det är också viktigt
för friska röda blodkroppar.
K-vitamin är viktigt för blodets koagulation.
Folsyra hjälper kroppen producera röda blodkroppar och hjälper vävnaderna växa och cellerna att
1,2
arbeta.
Referenser
1. Renvela® (sevelamer carbonate) Educational Material - Important Messages for Patients
Who Take sevelamer Carbonate. Genzyme Europe B.V.2010
2. Sevelamer carbonate Teva UK SmPC godkänd 2014-08-21
Sid 2 av 3
Ändringsdatum: 17-nov-2014
Viktig information till patienter som fått sevelamerkarbonat utskrivet
Ytterligare information
För ytterligare information om detta läkemedel, kontakta Teva Sweden.
Telefonnummer: 042 12 11 00 eller E-post: [email protected]
Rapportera biverkningar
Vissa personer kan uppleva biverkningar när de tar sevelamerkarbonat, filmdragerade tabletter. Om
du upplever några biverkningar ska du tala med din läkare, apotekare eller sjuksköterska. Du kan
också rapportera biverkningar till Läkemedelsverket antingen via Läkemedelverkets e-tjänst för
biverknings rapportering eller via ett dokument, båda hittar du på Läkemedelverkets hemsida
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/.
Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att tillhandahålla ytterligare information om
säkerheten hos detta läkemedel.
Information om innehavare av godkännande för försäljning
Teva Sweden AB, Box 1070, 251 00 Sweden. Tel. 042-121100
Sid 3 av 3
Ändringsdatum: 17-nov-2014
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards