Befolkningens utkomstskydd och handlingsförmåga

Befolkningens utkomstskydd och handlingsförmåga
Med befolkningens utkomstskydd och handlingsförmåga avses samhällets förmåga att
producera det socialskydd som är nödvändigt för människorna samt social- och
hälsovårdstjänster. Genom att stöda människornas förmåga att klara sig själva ur de
svårigheter de möter förhindrar man utslagning och främjar samhällsfreden.
För att kunna hantera epidemier och andra hälsohot upprätthåller myndigheterna särskilda
observations- och bevakningssystem, t.ex. ett sjukdomsregister och ett
strålövervakningssystem. På hälsokriser förbereder man sig också genom att sörja för att
läkemedel och de artik-lar och den utrustning som hälsovården behöver finns att tillgå i alla
säkerhetssituationer.
Foto © Lehtikuva Oy
1/1