Projekt Butik - Checklista färsk fisk och råa skaldjur

advertisement
Projekt Butik - Checklista färsk fisk och råa skaldjur
Butiksnamn………………………………………………Datum…………
Livsmedel…………………………………………………………………..
Obligatoriska märkningsuppgifter (på svenska) vid lösviktsförsäljning
(genom lämplig affischering eller märkning)
UA
A
Svensk handelsbeteckning
Produktionsmetod
□
□
□
□
Punkt i nya
checklistan
12.1
12.1
(fångst vid havs- eller insjöfiske eller vattenbruk/odling)
Fångstzon (vid havsfiske, svenskt namn)
Ursprung/Land (insjöfiske eller vattenbruk/odling)
□
□
□
□
12.1
12.1
Hygien/förvaring
Varuskydd
Temperatur (högst +2°C färsk fisk)
Isbädd (dricksvattenkvalité/provtagning)
Korrekt information om hållbarhet
□
□
□
□
□
□
□
□
3.3
8.3
7.1
12.3
Rengöring
Våg
Beredningsdisk
Ismaskin
Packmaskin
□
□
□
□
□
□
□
□
6.1
6.1
6.2
6.1
Dokumentation
Temperaturkontroller
Städkontroller
Spårbarhet
□
□
□
□
□
□
8.2
6.2
13.2
(enligt branschriktlinje)
Övrigt:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Livsmedel som kan kontrolleras: färsk fisk, råa skaldjur, färska frysta räkor
Vid lösviktsförsäljning i manuell fiskdisk och vid självtag ska den finnas som anslag
eller skylt i anslutning till fiskdisken. Alla märkningsuppgifter ska vara skriftliga.
Muntliga upplysningar kan inte ersätta märkning.
Bilaga
Obligatorisk märkning
Svensk handelsbeteckning
Den svenska handelsbeteckningen på fisken ska användas i butik ut till kund. Listan med
beteckningarna hittar ni i H136. Det vetenskapliga namnet på fisken är frivilligt att ange, det
ska dock finnas med i märkning eller handelsdokument i tidigare led.
Produktionsmetod
Här anges om fisken är fångad i havet, sötvatten eller om den är odlad. Följande nomenklatur
ska användas:
- fiskad
- fiskad i sötvatten
- odlad
Fångstzon/ ursprungsland
För havsfångad fisk måste fångstzon anges. De fångstzoner som är aktuella är:
Nordvästatlanten
Nordostatlanten (utom Östersjön)
Östersjön
Västra mellersta Atlanten
Östra mellersta Atlanten
Sydvästra Atlanten
Sydöstra Atlanten
Medelhavet
Svarta Havet
Indiska oceanen
Stilla havet
Antarktis
För sötvattenfångad fisk och odlad fisk ska istället ursprungsland anges. Det är tillåtet att ange
ett mer precist fångstområde (t.ex. odlad röding från jämtland, torsk fiskad i Nordsjön).
Hygien/ förvaring
Varuskydd
Gör en bedömning om varuskyddet är tillräckligt för att skydda fisken från kunden.
Temperatur
Färsk fisk ska hållas vid en temperatur som ligger nära den för smältande is enligt förordning
nr 583/2004. Fiskbranschens Riksförbund definierar att detta ligger mellan 0 till + 2 °C.
Isbädd
Isbädden ska bestå av is av drickvattenkvalité. Kolla företagens egen provtagning.
Hållbarhet
Svensk dagligvaruhandel har definierat hållbarheten för färsk fisk, både hel och filé, i
branschriktlinjen ”Säker mat i din butik”.
Varuslag
Hållbarhet cirka i butik
Vid max +2°C/ isat
Hel isad fisk
Fiskfilé
2-20 dagar (beroende på art)
3-4 dagar
Rekommenderad hållbarhet
till kund vid manuell
försäljning
2 dagar
1-2 dagar
Download