hagakyrka långfrdag.indd

advertisement
En bön
för
Världens Bästa Kultur
och
rätten
att yttra sig
Jag trär en tråd
för det osynliggjorda
för motkraften
för de många
Jag trär en tråd
Det är min granne,
två kollegor
två f d arbetsgivare
den ena kollegans svärmor
den ena kollegans far
en man jag förälskade mig i
en kvinna som en vän berättde om
och en annan kvinna
som jag hittade på nätet
Jag ber en bön
för rätten att tro
i fred
för rätten
till det individuella argumentet
till egensinne och subjektivitet
för allas rätt att undslippa
normaliseringarna
och de stereotypa förväntningarna
för att vi ska ge efter
för verklighetens komplexitet
för befrielsen
från demonisering
för att vi ska släppa rädslan
“ Ett radband är
en rituellt knuten länk
med pärlor eller enbart knutar
som hjälper dig som
mediterar eller ber
att hålla koll på tiden
och koncentrationen.
Antalet pärlor varierar.
Pärlorna hjälper dig
hålla reda på
var i bönen du är....
Radbandet är ett fenomen som
många religioner använder sig
av. I synnerhet den romersk
katolska och ortodoxa kyrkan
men också grupper
inom islam, buddhism och
hinduism... “
Vem äger yttrandefriheten ?
2005 karikerades profeten
Muhammed i Danmark.
Det är en viss skillnad på
att uttrycka
för att förtrycka
och att överhuvudtaget
ha makt och medel
att alls uttrycka...
2006- 2008
Tio människor jag mött
svarar på frågan
vem Gud är:
“ Det finns en Gudslängtan i varje
människa. När man kommer samman i tron inför Gud med öppenhet utan att diskutera rätt och fel
fungerar det oavsett trosinrikning.
Du kan inte säga att du älskar
Gud och hatar din broder. Fundamentalism är rädsla....”
Barbro Alvring, kyrkoherde.
(2006)
” Det finns ingen skillnad på
kristnas och muslimers Gud. Gud
är god och evig. Förtryck är inte i
Islams namn.Vi tror på profeten
Muhammed men också på profeterna Jesus och Moses. Men vi
tror inte att Jesus är Guds son.
Gud har inga barn. Gud är ju könlös....”
Shaima Vana Muhammad,
styrelsemedlem för Sveriges Unga
Muslimer (2008)
“ Jag tycker om den här historien:
Oscar Wilde sa till sin unge älskare: När vi ligger döda i våra kistor och hör dom basunen ljuda...
Du, då låtsas vi som att vi inte hör
den... “
Britta Anjou, konstnär (2008)
“Religiositet har för mig inget med
tro att göra; det är en äventyrresa,
en upptäcktsfärd i verkligheten,
en önskan att ständig våga se och
släppa alla åsikter, alla begrepp
och öppna mig för undran över
detta ögonblickets magi. Varje
ögonblick är en inbjudan att vara
den öppenheten.”
Kåre Landfelt, zencoach (2008)
“Jag är kulturellt muslim men
inte religiös. Gud eller Allah, det
är bara namn, och symbolen för
helheten, för målet på vår resa.
Jag arbetar för att förstå människan på jorden. Det har inget
med Gud att göra....”
Talat Salawi, dansare och koreograf. (2008)
“För mig är Gud allt som finns.
Han finns i mina tankar, i min
kropp som han har skapat. Om
man som människa gör gott, får
man gott tillbaka.”
Kabeelah Naser, nyanländ till
Göteborg. Flykting från Bagdad
(2008)
“Gud är livet. Det gudomliga
finns som en möjlighet mellan
varje individ och allt annat liv och
det är alltid personligt. Bara i det
gudomliga kan tillit finnas. Tillit
och tro är samma sak.... “
Dan Melander, präst (2008)
“För mig är Gud en närvaro. En
ogreppbar någon som jag genom
Bibelns berättelser om framför allt
Jesus Kristus och kyrkans riter och
gemenskap har hittat ett sätt att
närma mig och förhålla mig till.”
Magdalena Landin, präst (2008)
“Jag kan inte tro på Gud.
Gud är det universellt okända
och att kontrollera och fånga det
okända i en form är omöjligt... “
Shakir Samawi, poet och exilförfattare, bor i Sverige sedan tjugo år
(2008)
marie bondeson
april
2009
Download