hiv/aids geografi.key

advertisement
HIV/AIDS
- ett globalt perspektiv
Begrepp och förkortningar
HIV
Humant (mänskligt) Immunbrist Virus
Human Immunodeficiency Virus
En bakterie kan leva utanför kroppen.
Ett virus är en parasit som behöver en
värdcell.
AIDS
Förvärvat Immunbrist Syndrom
Acquired Immuno Deficiency Syndrome
GRID
Gay Related Immuno Deficiency
HTLV3
kallades viruset i början
HIV/AIDS i siffror
35 miljoner med hiv
25 miljoner döda
2.3 miljoner nysmittade
1.6 miljoner dör varje år
HIV/AIDS i siffror
fler än 6400 Smittas varje dag
4400 Dör varje dag
13 Jumbojets kraschar varje dag
5
6
Historik och viktiga årtal
1930
Trolig tidpunkt för överföring till människor
och uppkomst av HIV.
1979-81 Första upptäckta fallen i USA bland gay-män.
1982 Första fallen i Sverige, första dödsfallen i Sverige
Aidsdelegationen tillsätts.
1983 Upptäcktes viruset som till en början kallades HTLV3.
1985 Bildas Posithiva gruppen - den första stödgruppen
1986 Man inser att det är ett eget virus och det kallas HIV
1987 Den första bromsmedicinen lanseras (AZT). Patienterna blir piggare.
1996 Fler bromsmediciner kommer och man börjar
kombinationsbehandla med s.k. Cocktails och räkning virusmängden.
HIV
Humant
Det drabbar bara människor
Det finns flera andra liknande virus hos djur.
Immunbrist
Det har med vårt immunförsvar och vår
förmåga att stå emot olika infektioner och
sjukdomar att göra.
Virus
Påstås ofta vara de minsta och enklaste av
levande varelser, mycket mindre än bakterier
Ett virus kan inte överleva och fortplanta sig
själv, utan behöver en målcell.
HIV-virus
Viruset tar sig in i målcellens kärna, som då blir
värdcell, och ”tvingar” den att reproducera nya HIVceller. De nya cellerna skickas ut i blodet som färdiga
virus för att söka nya värdceller att ta över.
AIDS
Accquired -
Förvärvat, man föds inte med det, utan måste
förvärva det från någon infekterad.
Immuno
Det har med vårt immunförsvar och vår förmåga att stå
emot olika infektionen och sjukdomar att göra.
-
Deficiency -
Brist på eller skadat.
Syndrome -
En grupp av tecken och symptom som tillsammans är
typiska och indikerar en viss sjukdom eller tillstånd.
AIDS
AIDS smittar inte och är inte en sjukdom - utan är ett
syndrom/tillstånd.
Det är bara HIV-viruset som kan överföras från en
infekterad person till en annan, ännu ej infekterad
person och till redan infekterade.
Först drabbas en person av viruset. Oftast kommer
personen in i AIDS-tillståndet långt senare - hur långt
senare beror på omgivande omständigheter.
Symtom på HIV/AIDS
HIV syns inte.
I dagsläget pratar vi om HIV med eller utan symtom.
AIDS är ett tillstånd/syndrom och inte en sjukdom.
Opportunistiska infektioner drabbar en person med långt
utvecklad HIV-infektion.
Utan behandling tar det 8-10 år (5-8 i fattiga länder)
innan den infekterade utvecklar AIDS.
Utan behandling dör man vanligtvis inom 2-3 år
(ca 1 år i fattiga länder) efter att man utvecklat AIDS
Med behandling kan man kanske leva kanske 20-40 år
Smittvägar
Hiv överförs huvudsakligen på fyra sätt:
• Genom oskyddat samlag
• Från mamma till barn
• Genom blodtransfusioner eller annan kontakt med
smittat blod
• Injektionsverktyg
= gemensam nämnare kroppsvätskor
Möjliga smittvägar
Kroppsvätska:
Slemhinna:
blod
sperma
försats
lubrikation/fittsaft
bröstmjölk
lymfa
munnen
ögon
innanför trumhinnan
slidan
urinrörsöppningen
insidan av förhuden
analöppningen
öppna sår
Behandling
Antivirala mediciner bromsar virusets framfart och
stärker immunförsvaret, men kan INTE bota
1987 kom de första bromsmedicinerna
1996 kom andra mediciner och kombinationsbehandlingen började
Minst 3 olika mediciner plus mediciner mot
biverkningar och för att stärka immunförsvaret.
Allt från 2-20 olika mediciner varje dag
För 50-80% av de som får medicinering funkar det bra.
Nya effektivare bromsmediciner på gång inom 2-3 år
Vaccin? Tar lång tid.
Orsaker till spridning av hiv?
Dålig kunskap
Tabun
Större utsatthet
Brist på sjukvård och medicin
Katastrofområden
Tystnad på grund av risk för utfrysning
17
Hiv/Aids och geografi
• Hur påverkas människor, resurser och miljö?
• Vilken betydelse har geografisk plats
18
Geografisk plats och hiv/aids
• Fysisk plats Vilka faktorer på den fysiska platsen
ökar/minskar risken för smitta? Hur påverkas den fysiska platsen av
förekomsten av hiv/aids?
• Fysiska platser har speciella kulturella
och sociala förutsättningar Vilken betydelse har den rådande
kulturen och de sociala
19
Epidemins effekter
samhällsnivå
• Makroekonomisk nivå - höga kostnader
för vård och behandling.
• Företagen förlorar kunskap, kostnader
för utbildningar ökar.
• Negativ trend när det gäller satsningar
på ekonomi.
Individ
• Inkomstförluster
• Arbetande familjemedlemmar tvingas stanna
hemma och ta hand om de sjuka.
• Höga kostnader
• Generationsglapp, 2010 25 miljoner
föräldralösa barn pg a aids.
• ofta tvingas flickorna avbryta sin utbildning/
sluta jobba för att ta hand om sjuka
Olika villkor:
flickor/kvinnor
• Kvinnors rätt att själva bestämma över
sin egen kropp och sin sexualitet är
avgörande för att hejda epedimin.
Download