Instuderingsuppgifter människokroppen. Förutom dessa frågor vill

advertisement
Instuderingsuppgifter människokroppen.
Förutom dessa frågor vill jag att ni läser på om matspjälkningskanalen på sidan
119 i boken.
1. Vilka människoapor är närmaste släktingarna till människan?
2. Varje människa börjar sitt liv som en enda cell. Hur växer fostret till att
sedan bli en vuxen människa?
3. Beskriv egenskaperna hos en skelettcell, nervcell och muskelcell.
4. Vilka är de huvudsakliga delarna i en djurcell? (en cell i t.ex. människan)
5. Vad är DNA för någonting?
6. Vilket är människans största organ?
7. Vad har huden för funktion?
8. En människa äter i genomsnitt 600kg mat varje år. Varför blir vi inte
600kg tyngre då?
9. Maten som vi äter är uppbyggd av framförallt fyra olika saker, vilka?
10. Hur omvandlas maten till energi i kroppen?
11.Vad har lungorna för funktion?
12.Vad menas med att blodet koagulerar?
13. Vad är skillnaden mellan röda och vita blodkroppar?
14.Vad gör blodplasman?
15.Hur fungerar hjärtat?
16.Vad har levern och njurarna för funktion?
17.Vad har hjärnan för funktioner?
18. Vad är centrala nervsystemet för något?
19. Hur fungerar en reflex?
Download