Anoto reducerar kostnader ytterligare och förstärker

advertisement
Anoto reducerar kostnader ytterligare och förstärker ledningsgruppen samt
informerar om ändring i styrelsen
LUND den 19 september, 2016 – Under de närmaste veckorna avslutar Anoto Group AB
(ANOT) integrationen av produktutveckling, support och driftfunktioner från förvärvet av
Livescribe i den globala organisationen. Denna konsolidering kommer att eliminera
overheadkostnader från två kontor, öka effektiviteten, minska driftskostnaderna och
förbättra kundservicen. Brett Halle från Livescribe lämnar nu styrelsen för Anoto Group AB.
Anoto Group AB har utsett Anders Sjögren, PhD, till positionen som Chief Technology
Officer. Thomas Davenport, tidigare SVP Manufacturing & Quality, är nu Chief
Manufacturing Officer. Will Reeb, PhD, har accepterat rollen som Chief Marketing Officer.
Patrick Monaghan har börjat på Anoto som Chief Legal Officer. Patrick har examina från
Penn Law och Wharton med omfattande internationell erfarenhet inom den finansiella
sektorn. Anna Belfrage har börjat på Anoto som interim CFO.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
James Shannon, COO
För mer information: www.anoto.com eller email [email protected]
Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929,
Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00
Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör
pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom
ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv
insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms
Small Cap-lista under tickern ANOT.
Download