Chief Digital Officer

advertisement
Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Moderbolaget grundades
1938 av åländska redare och var inledningsvis ett försäkringsbolag för den åländska rederinäringen. Koncernen
består av tre bolag med ett brett utbud av produkter som utöver kommersiell marinförsäkring även omfattar
fritidsbåtförsäkring, personförsäkring, livförsäkring och lagstadgad pensionsförsäkring. Huvudkontoret finns i
Mariehamn på Åland, och sidokontor finns i Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Mera information finns på
www.alandia.ax och www.alandia.se
Framtidens digitala utveckling är en av de främsta utmaningarna, men även möjligheterna, för
försäkringsbranschen. Är du en person som vill ligga i framkant och vara med och driva utvecklingen inom
digitalisering i ett av branschens nischbolag med en tydlig edge? Alandia är i början av en digital transformation
och vi söker nu en
Chief Digital Officer
som vill vara med och leda vårt nystartade digitala team. Placeringsorten är i Mariehamn, alternativt i
Stockholm eller Helsingfors.
Arbetsbeskrivning
Alandia rustar för framtiden genom att ta ett helt nytt grepp om de digitala kanalerna. För att överträffa
kundens förväntningar och möta framtidens digitala lösningar bygger vi just nu upp ett digitalt
affärsutvecklingsteam som ska ledas av CDO och bestå av 4 personer inom affärsutveckling och
marknadsföring.
Som Chief Digital Officer kommer du att leda identifiering och prioritering av företagsstrategiska initiativ,
digitalisera processerna och försäljningskanalerna samt stöda den offensiva tillväxtstrategi som företaget har
på såväl existerande som nya marknader. Därtill utnyttja data för att driva tillväxt, kundcentrering,
varumärkesstyrka och en konsistent kundupplevelse.
Chief Digital Officer är en mycket central och ny roll i spetsen på Alandias organisation där du kommer att
arbeta mycket nära företagets ledningsgrupp, affärsområdeschefer och andra centrala nyckelpersoner från
företagets olika avdelningar. Formellt kommer du att rapportera till Chefen för Privatmarknad men även ha ett
tätt samarbete med Chefen för Företag samt hela ledningsgruppen. Tillsammans med dessa nyckelpersoner
kommer ditt mål vara att leda och accelerera Alandias digitala innovation och skapa en plattform som hjälper
företaget att leverera en smidig kundupplevelse oberoende av produkt och kanal.
Om tjänsten
Huvudsakliga ansvarsområden:
* Leda arbetet med företagets digitala strategi inklusive mål, prioritering, standarder, ”road maps”, risk- och
affärsvärdesanalyser.
* Bygga upp det digitala teamet och nödvändiga processer och arbetsmodeller.
* Leda det digitala affärsutvecklingsteamet och implementeringen av den digitala strategin för att stöda såväl
individuella affärsenheters och företagets tillväxt i sin helhet. Detta inkluderar både digitalt ledarskap över
företagets alla produkter och tjänster samt att agera som ledande kommunikatör av företagets digitala strategi
mot såväl den interna organisationen som externa parter.
* Utmana, leda och influera innovativ utveckling av företagets digitala utvecklingsmetoder och processer
inklusive teknologier och affärsprocesser.
* Säkerställa och ansvara för att affärsenhetens krav omvandlas till digitala lösningar som motsvarar kundens
förväntningar.
* Säkerställa ett konsekvent uttryck och en smidig kundupplevelse genom Alandias alla kanaler.
* Agera länk mellan utvecklingsteamen och verksamheten samt säkerställa att utvecklingsteamet har tillräckligt
med information om vad som skall levereras. Du förstår utvecklare och kan utmana de föreslagna lösningarna
för att skapa en bra dynamik och smarta digitala lösningar.
* Bidra med innovation och utmana befintliga manuella processer som stödjer den digitala kundresan.
* Säkerställa och ansvara för Alandias omvärldsbevakning ur ett digitalt perspektiv (trender, teknikutveckling,
kunder och konkurrenter).
Vem är du?
Du har en högre akademisk examen inom teknik, ekonomi eller motsvarande och har framgångsrikt haft ett
helhetsansvar för digitala områden i konsumentorienterade verksamheter, vilket gör att du har en bredd och
ett djup i ditt digitala kunnande. Du har dessutom erfarenhet av att driva digitala utvecklingsprojekt och en god
insikt i teknikutveckling och de möjligheter den skapar.
Du har en strategisk förmåga att se till helheten med de avvägningar detta medför. Du balanserar en förmåga
att stödja, samverka med och driva resultat genom andra med erfarenhet av att leverera konkreta resultat. Vi
ser dessutom med fördel att du är en erfaren förändringsledare och arbetar effektivt i mångfacetterade
organisationer.
Som person är du nätverkande och duktig på att samarbeta med både personer på högre nivå och specialister i
organisationen. Du har en övertygande förmåga och uthållighet att driva igenom resultat i organisationer som
genomgår snabb förändring och utveckling
Vi ser därtill att du har utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter och behärskar att
presentera information på ett enkelt och logiskt sätt till senior företagspublik. Du är dessutom en självgående
och driven person som inte bara identifierar gruppgemensamma möjligheter, utan även säkerställer att
projekten framgångsrikt realiseras enligt tydligt definierade mål. För att lyckas med detta krävs att du har en
bevisad förmåga att framgångsrikt leda och slutföra teknikberoende projekt.
Du behärskar såväl svenska som engelska flytande i tal och skrift. Kunskaper i finska är meriterande.
I denna rekrytering samarbetar Alandia Försäkring med Amendo Executive Search. Passar beskrivningen in på
dig är du välkommen med din ansökan senast 18.12.2016 via www.amendo.se. Du är välkommen med
eventuella frågor till rekryteringskonsult Caroline Ekman tel: +46 (0)767 75 91 27.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards