Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB

advertisement
Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)
Lund, 31 maj 2017 – I maj 2017 har antalet aktier i Anoto Group AB (publ), org. nr 5565323929, ökat med sammanlagt 433 240 740 nya aktier i samband med konvertering av
konvertibler och en riktad nyemission till SMark & Co., Ltd.
Aktiekapitalet i Anoto Group AB uppgår per den 31 mars 2017 till 55 538 854,64 kronor,
fördelat på 2 776 942 732 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB uppgår per den
31 maj 2017 till 2 776 942 732 röster.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Durban, styrelseordförande
Joonhee Won, VD
För mer information: www.anoto.com eller email [email protected]
Anoto Group AB (publ)
Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00
Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 19.00 CET.
Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör
pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom
ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv
insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms
Small Cap-lista under tickern ANOT.
Download