the body shop återplanterar 14.5 miljoner kvadratmeter regnskog i

THE BODY SHOP ÅTERPLANTERAR 14.5 MILJONER
KVADRATMETER REGNSKOG I VIETNAM
Regnskogsskövlingen hotar både djur och växter, samtidigt som regnskogen spelar en viktig roll i att
hejda den globala uppvärmningen. Mellan 1973 och 2009 förlorade Vietnam 43 % av landets skog. I år
sjösätts The Body Shops största gröna projekt någonsin: en regnskogsyta på 14,5 miljoner
kvadratmeter ska återplanteras i Khe Nuoc Trong i centrala Vietnam i samarbete med World Land
Trust.
För varje köp som görs i The Body Shops butiker mellan 31 maj och 22 augusti planteras en
kvadratmeter biobro. En biobro är en grön korridor som planteras mellan regnskogspartier som varit
avskurna från varandra. Detta gör att utrotningshotade djur som kostymapan kan hitta en partner och
säkra artens framtid.
Biobroar i detalj
The Body Shops nya projekt biobroar innebär att 75 miljoner kvadratmeter skog kommer att
återplanteras till 2020, något som kommer skydda skogarna från exploatering, tjuvjakt och illegal
avverkning. Biobroar skapar korridorer mellan friska områden av regnskog, och länkar på så sätt ihop
isolerade och hotade arter av växter och djur. Det gör det möjligt för dem att återigen fortplanta sig
och frodas. En annan väsentlig del av programmet är att engagera de lokala samhällena i det
långsiktiga arbetet med att skydda skogsområdena. Det görs genom att hjälpa de människor som bor i
och omkring de omgivande områdena att uppnå en mer hållbar livsstil.
The Body Shop köper in ingredienser från hela världen. Att skydda den biologiska mångfalden i
världen hjälper till att säkerställa en långsiktig, frisk och levande miljö för de här ingredienserna, och
skyddar dessutom planeten från effekterna av klimatförändringar. Programmet för biobroar är en del
av The Body Shops åtagande, Enrich Not Exploit™, vars mål är att göra The Body Shop till världens
mest etiska och verkligt hållbara globala företag.
Start i Vietnam
Det första projektet äger rum i skogen Khe Nuoc Trong, som ligger i centrala Vietnam. Skogen utgör ett
hem för sällsynta arter som kostymapor, vietnamantiloper (ett av världens mest sällsynta däggdjur),
en art av tröglori (Nycticebus bengalensis) som saknar svenskt namn, och burmesisk pyton. Alla dessa
arter hotas av jakt, som sker för att få mat och medicin, men också av illegal avverkning. Närliggande
livsområden lider fortfarande av följderna av användningen av avlövningsmedlet Agent Orange som
användes under Vietnamkriget.
Reggie – symbol för projektet
Kampanjen ”Hjälp Reggie att hitta kärleken”, som drivs i butik och online, visar upp Reggie – en
kostymapa från Vietnam. Kostymapor är en av de arter som får en chans att leva säkert och att nå
återväxt. Genom kampanjen kommer kunderna att ge direkt stöd till projektet. Varje kundtransaktion
kommer att återskapa och skydda en kvadratmeter livsområde i skogen. Den här lekfulla kampanjen
för att hitta en dejt till Reggie hjälper till att ge en allvarlig fråga liv på ett engagerande och
underhållande sätt.
De skyddade områdena av skog kommer att göra det möjligt för djurlivet att på ett säkert sätt ta sig
över kalhuggna eller nedbrutna delar av skogen. De kopplar ihop livsområden och gör det lättare för
djuren att få kontakt med varandra, och föröka sig.
World Land Trust
I det här första projektet arbetar The Body Shop tillsammans med organisationen World Land Trust och
deras partner, Vietnambaserade Viet Nature Conservation Centre. Arbetet syftar till att skydda
området och dess djurliv genom regelbunden patrullering och kameraövervakning. Viet Nature arbetar
också nära det lokala samhället för att uppmuntra till hållbar användning av skogens resurser och
hållbart lantbruk, samt med skolor för att engagera även de yngre.
Positiv effekt inom 5-10 år
Christopher Davis, Director of Corporate Responsibility and Campaigns på The Body Shop, säger: “Vi
vill fokusera på att aktivt berika världens biologiska mångfald. De här områdena av skog i Vietnam är
biologiska skattkistor som förstörs av tjuvjakt och illegal avverkning. Biobroar är ett innovativt sätt
att skapa skyddade korridorer av biologisk mångfald som gör det möjligt för skogen i stort att frodas,
och för dess invånare att föröka sig och må bra. I Vietnam hoppas vi att inom 5-10 år se hotade arter
föröka sig. Vi kommer att lansera ‘Hjälp Reggie hitta kärleken’ online och i våra butiker i 65 länder
runt om i världen. På så sätt hjälper vi till att skapa uppmärksamhet omkring den här allvarliga
frågan på ett annorlunda sätt, och vi ger våra kunder möjlighet att göra direkt och positiv skillnad
med varje köp.”
Nästa steg
Det andra projektet med biobroar kommer att inledas i slutet av 2016, i området Garo Hills i Indien.
Också det här projektet kommer att ske i partnerskap med World Land Trust och deras
samarbetspartner Wildlife Trust of India.
För mer information, kontakta:
Anna Tjäder, Pressansvarig
Tel: 070-445 85 73
Email: [email protected]
Om The Body Shop
The Body Shop är ett globalt skönhetsvarumärke som grundades i engelska Brighton 1976. The Body Shop vill skapa positiv
förändring i världen genom att erbjuda produkter för hudvård, hårvård och makeup som är naturligt inspirerade, av hög
kvalitet och tillverkade etiskt och hållbart. The Body Shop gick i täten för filosofin att företagande kan vara en kraft för gott.
Efter att ha köpts av L’Oréal 2006 kunde visionen skalas upp. The Body Shop har fler än 3 000 butiker i över 60 länder.
Om Enrich Not Exploit™
Åtagandet Enrich Not Exploit ™ är The Body Shops banbrytande nya globala CSR-strategi. Det ligger till grund för varje del av
The Body Shops verksamhet och stödjer The Body Shop i målsättningen att bli världens mest etiska och hållbara globala företag.
Det nya åtagandet omfattar de djärva etiska principer som The Body Shop byggdes på, och är ett omfattande program av globala
aktiviteter och mätbara mål som berör varje del av företaget. Under var och en av åtagandets tre grundpelare - människor,
produkter, planeten – har The Body Shop satt upp specifika, mätbara mål som ska uppnås till 2020, och som ställer företaget till
ansvar för leverans. Allt som allt rymmer det nya åtagandet 14 mål.