3. Medlemsbrev,hel måne på väg. Prioritera 13:e för personlig

advertisement
3. Medlemsbrev,hel måne på
väg. Prioritera 13:e för personlig utveckling.
Åttonde mars har förmödrar valt uppmärksamma
könens ojämställdhet. Diskussion om en egen dag
spåras till 1909 då socialistiska kvinnor i USA
firade en kvinnodag. Första internationella
kvinnokonferensen anordnades i Köpenhamn 1910,
då beslutades att årligen driva kvinnors rätt att
rösta, inneha ämbeten och arbetsrättigheter.
Redan 1894 lades en motion i Sveriges riksdag om
att kvinnor skulle få rösta, men först 1921 blev
det verklighet, en kamp på 27 år. Fram till 1965
var det lagligt att våldta sin fru. Denna rättighet
finns kvar i fundamentalistiskt religiöst styrda
länder och där samhällsstrukturer slagits sönder.
Ordförande har ordet. Ordet förmödrar finns
inte i mitt stavningsprogram, i stället föreslås jag
att skriva farmödrar. Men ordet förfäder går
utmärkt att skiva utan rödmarkering. Ja ännu
anses vi härstamma från förfäder. Att alla
människor är födda av en kvinna, vilat gungande
tryggt i hennes livmoder i nio månader och fötts
ur hennes sköte talar vi inte så ofta om. Åttonde
mars är en politisk manifestationsdag för en
jämställd värld.
EwaLarsson
Gröna kvinnor kräver kvotering men i Sverige har
vi en regering som tycker det ska gå bra ändå. De
bryr sig inte om att FN organet UN Women de
senaste fem åren arbetat för en global
jämställdhetsarkitektur som bl.a. säger att minst
50 procent kvinnor ska medverka överallt på sina
villkor. Läs mer om GEAR kampanjen på:
http://www.gearcampaign.org/home.shtml
EU:s människorättskommissionär Vivianne Reding
säger att det generellt går en kjol på åtta slipsar
på företags huvudkontor inom EU. Målet för
börsbolag är 30 % kvinnor i styrelser till 2015
och 40 % till 2020. Nu ligger det på 13.7 %.
Frågan är hur målet ska nås utan kvotering?
Hämta kraft, känn systerskap och sluta aldrig tro
och agera för att förändra välden, se bif. länk.
http://www.causeofdeathwoman.com
Åttonde mars firas över hela landet, axplock:
Jämställd omställning, kl: 18.00–21.00 Kista
Träff, Gröna kvinnor, jämställdhet & Rio+20.
Mitt hjärta slår, SVT2 kl 20.00” Khazar Fatemi
www.youtube.com/all_comments?v=JWY5D2iz52k
Lön hela dagen kl 14.00-15:51 Kulturhuset Sthlm.
Etruskiska
kvinnor
Jämställdhet?
Sthlms
universitet,
Organisation
kl
13-19
kl
Framsteg
for
18.00
och
hörsal
Women’s
Medelhavsmuseet.
fallgropar kl 16-18
B5,
Södra
Liberation
Göteborgs
husen.
Iran
Stadsmuseum.
”Om jakten på nya målgrupper” kl 11.30-13.00 om
flickor & alkohol Östermalmsgat. 33, 1 tr. KSAN.
”Kvinnor i Nordafrika- den arabiska våren”
Handel är ursprunglig för människan. Vi har
färdats långt för att mötas och uppnå våra
handelsmål. I dag mäter vi handeln genom BNP
som anger ökningen av varor och tjänster i en
ekonomi, tillväxten. Att producera varor anses
närande, att producera vissa samhällstjänster
tärande. Beslut om produktion görs av nästan 100
procent män, i hela världen. Nedan ser du
styrelser & ledning i svenska börsföretag 2010
kl. 11.30
- 20.30 på Historiska museet., UN Women.
11 mars Ett år efter Fukushima, FMKK hemsida
15 mars Den mänskliga faktorn kl 18.30-19.45 bio
ZITA i Sthlm, samtal efter med Maj Wechselmann mfl.
28 mars ”strömmar” de som arbetar för framtiden och
för sina barn och barnbarn utanför riksdagshuset
mellan kl 14-17, gör egen skylt med bild på barn.
http://www.grandpanthers.se/info.html
17 april Grön feministisk ekonomi kl 18-20.30
Antal
Kvinnor Män
Styrelseordförande
10
Verkställande direktör
8
Styrelseledamöter
332
259
261
1 369
% Kvinnor Män
4
3
20
96
97
80
ABF i Sthlm, Gröna kvinnor, inbjudan kommer.
Download