Rådsverksamheten 2015/16

advertisement
Rådsverksamheten 2015/16
Styrelsen har beslutat att utse följande personer att ingå i respektive råd och kommittéer under
verksamhetsåret 1 juli 2015 – 30 juni 2016.
Teknikrådet
Jan Berglund, ordf
Harald Andersson
Bengt Fransson
Niklas Lindmark
Holger Feurstein
Morgan Romvall
Rickard Pellny
Marie Jernsund
Mats Yngvesson
Joakim Marklund
Ola Nilsson
Mälarenergi AB
E.ON Värme Sverige AB
Habo Energi AB
Gävle Energi AB
Kraftringen Energi AB
P/L Heat Sweden Vattenfall AB
Övik Energi AB
Göteborg Energi AB
Kalmar Energi Värme AB
AB Fortum Värme sm Sthlm stad
Hässleholm Miljö AB
Marknadsrådet
Anders Ericsson, ordf
Hanna Munde
Lena Engholm
Lena Gunnarsson
Peter Rosenkvist
Patrik Hermansson
Tomas Ulväng
Adrian Berg von Linde
Per Håkansson
Marianne Johansson
Magnus Wall
Maria Pettersson
Trollhättan Energi AB
Göteborg Energi AB
Mjölby-Svartådalen Energi AB
AB Fortum Värme sm Sthlm stad
Gävle Energi AB
Öresundskraft AB
Ena Energi AB
P/L Heat Sweden Vattenfall AB
Karlshamn Energi AB
E.ON Värme Sverige AB
Halmstads Energi och Miljö AB
Hammarö Energi AB
Omvärldsrådet
Carina Bergsten ordf
Erik Dotzauer
Ann Björnsjö
Leif Bodinson
Annika Widmark Sjöstedt,
Niklas Gunnar
AnnBritt Larsson
Rickard Frithiof
Lars Holmquist
Malin Classon
Mats Didriksson
Uddevalla Energi AB
AB Fortum Värme sm Sthlm stad
Norrenergi AB
Söderenergi AB
E.ON Sverige AB
Mälarenergi AB
Tekniska verken i Linköping AB
P/L Heat Sweden Vattenfall AB
Göteborg Energi AB
Jönköping Energi AB
Kraftringen Energi AB, Lund
Kommunikationsrådet
Jonas Holmberg, ordf
Åsa Dahlqvist-Larsson
Göran Skoglund
Yvonne Staberg
Ebba Jemt
Monica Vilhelmson
Therese Karlsson
Malena Bergroth
Anne Ahlerup
Åse Ericsson
Anna-Karin Dahlin-Jonsson
Borås Energi & Miljö AB
Göteborg Energi AB
Öresundskraft AB
Mölndal Energi AB
AB Fortum Värme sm Sthlm stad
Norrenergi AB
Värmevärden AB
Mälarenergi AB
Sales Nordic Vattenfall AB
Tekniska Verken i Linköping AB
Sundsvall Energi AB
Fjärrvärmetidningens redaktionsråd
Ann-Sofie Borglund
Catarina Jäderberg
Daniel Eriksson
Malin Eriksson
Kristina Lygnerud
Magnus Ohlsson
Eva Rydegran
Sara Jägnemyr
Maria Nygren
Mitt Ordval AB
Energiforsk AB
AB PiteEnergi
Gävle Energi AB
Borås Energi & Miljö AB
Öresundskraft AB
Svensk Fjärrvärme AB
Södertörns Fjärrvärme AB
Mjölby-Svartådalen Energi AB
Kraftvärmeforum (gemensamt med Svensk Energi)
Lena Nordenstam, ordf
Erik Holmén*
George Sfiris*
Jonas Holmstedt*
Johan Alsparr
Ulf Hedqvist
Rickard Pellny
Siv Victor
Annika Widmark Sjöstedt
Tekniska Verken i Linköping AB
ENA Energi AB
Göteborg Energi AB
Landskrona Energi AB
AB Fortum Värme sm Sthlm stad
Skellefteå Kraft AB
Övik Energi AB
P/L Heat Sweden Vattenfall AB
E.ON Sverige AB
*) Svensk Fjärrvärmes representanter
Branschrekryteringsrådet (Svensk Energi)
Ann-Marie Hansson
Lena Björkqvist*
Öresundskraft AB
Växjö Energi AB
*) Svensk Fjärrvärmes representant
Värmemarknadskommittén (VMK) (partssammansatt med kundsidan)
Ingemar Samuelsson, ordf
Adam Lindroth
Ulrika Jardfelt
Maria Lindroth
Claes Vallin
Uddevalla Energi AB
AB Fortum Värme sm Sthlm stad
Svensk Fjärrvärme AB
E.ON Värme Sverige AB
Tekniska verken i Linköping AB
Fjärrsyns programråd
Ledamöter från branschen:
Ulrika Jardfelt., ordf.,
Svensk Fjärrvärme AB
AnnBritt Larsson
Jonas Holmberg
Per Håkansson
Tekniska verken i Linköping AB
Borås Energi & Miljö AB
Karlshamn Energi AB
Representant från Teknikrådet saknas för tillfället.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards