Gridbiz kort presentation

advertisement
”Smart Grids” för Gridbiz innebär
Smarter Grid Business
Gridbiz AB är grundat 2014 av
Lars Simonsson och Johan von Reedtz
Bägge är civilingenjörer i Industriell Ekonomi vid Linköpings
Tekniska Universitet.
Har över 25 års erfarenhet från energi och elnätsbranschen,
och fokuserar på utveckling av verksamhetsprocesser och IT
Verkar idag som seniora konsulter hos energikoncerner,
enskilda och samverkande elnätsbolag men också servicebolag
Uppdrag och referenser
Sedan starten 2014 har Gridbiz AB varit verksamma hos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vattenfall Eldistribution och Vattenfall Service Nordic
Nettpartner AS i Norge
Energiforsk
Caruna Oy i Finland
Telge Nät
Elinorr-förbundet
Mälarenergi
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Svenska Kraftnät
Unik kompetens finns inom
• Elnätsverksamhetens processer
• Affärskritiska systemlösningar
• IT-utveckling och IT-arkitektur
Engagemanget för branschens utveckling är en
grundläggande egenskap hos Gridbiz:
Sedan 2011 har Gridbiz grundare, genom Energiforsks
finansiering, drivit på standardiseringen av informationsflöden
för operativa processer inom drift, underhåll och kundservice.
Download