Vattenfalls nya vindkraftpark ger el till 50 000 hem

advertisement
PRESSMEDDELANDE 20011-08-29
Vattenfalls nya vindkraftpark ger el till 50 000 hem
Nu är Stor-Rotliden, strax norr om Fredrika i Åsele kommun, klar. De 40 vindkraftverken
beräknas producera 240 GWh om året, vilket motsvarar hushållsel till 50 000 hem.
Vindkraft är ett prioriterat område för Vattenfall. Fram till 2015 planerar bolaget att
investera 26 miljarder kronor i nya vindkraftparker.
Bygget av Stor-Rotliden har givit ett hundratal arbetstillfällen under ett knappt år. Nu när parken
står färdig ger den orten nio fasta arbetstillfällen för service och underhåll. Stor-Rotliden har
kostat 1,5 miljarder kronor att bygga.
- Med Stor-Rotliden, som är Vattenfalls största vindkraftpark på land, fortsätter vi att öka
andelen förnybar elproduktion. Vindkraft är ett prioriterat område för Vattenfall och fram till
2015 ska företaget investera 26 miljarder kronor i vindkraft, sade Øystein Løseth, VD och
koncernchef för Vattenfall i samband med invigningen av Stor-Rotliden.
Näringsminister Maud Olofsson invigde vindkraftparken, som är Sveriges näst största på land. I
full drift ger den el som motsvarar en tjugondel av den vindkraftsel som Vattenfall idag
producerar.
Vattenfall är Sveriges största vindkraftproducent och äger flera vindkraftparker både på land och
till havs i Sverige och övriga Europa. I september förra året invigdes Thanet, världens största
havsbaserade vindkraftpark belägen utanför Storbritanniens sydöstra kust. Den beräknas ge el
till 300 000 brittiska hushåll.
Tidigare i augusti i år, påbörjade Vattenfall driften av vindkraftparken Ormonde i Irländska Sjön,
som ger el till 100 000 brittiska hushåll. Vattenfall har också Östra Herrestad utanför
Simrishamn som ger el till 11 000 svenska hem. Vattenfall planerar för fler vindkraftparker till
havs och nästa år börjar bygget av DanTysk i Nordsjön utanför Tyskland. Den ska ge el till knappt
300 000 tyska hushåll och är en investering på 10 miljarder kronor varav Vattenfall står för
hälften.
Vattenfalls totala vindkraftstillgångar producerar cirka 3,7 TWh. Det motsvarar hushållsel till
närmare 750 000 svenska hem.
Fakta om Stor-Rotliden:
Byggperiod: Mindre än 18 månader för att få alla verk i full produktion
Huvudentreprenader: Peab, Siemens och Vestas
Antal verk: 40 st Vestas V90
Totalhöjd: 140 meter till yttersta vingspets (tornhöjd 95 meter och rotordiameter 90 meter)
Vikt: Varje vindkraftverk väger 303 ton och varje fundament cirka 1100 ton
Installerad effekt: 78 MW
Beräknad produktion: 240 GWh
För vidare information, kontakta:
Maria Lidzell, Media Relations, telefon 070-214 87 57
Anders Dahl, chef Vattenfall Renewables , telefon 08-739 72 77, mobil 070-5540277
Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, [email protected]
Download