Enriskförpensionärerna

advertisement
FREDAG 14 FEBRUARI 2014
Ledare 39
POLITISK REDAKTÖR: LARS STRÖMAN
[email protected] ❖ 019-15 50 29
Stefan Löfven vill sänka skatter:
Enriskförpensionärerna
Socialdemokraterna vill sänka
skatter med minst 7,5 miljarder
kronor.
På torsdagen talade Socialdemokraternas partiledare
Stefan Löfven för socialdemokratiska ombudsmän
från hela landet. Det är sju
månader kvar till riksdagsvalet.
Och vi kan få en viss
vägledning av socialdemokratisk politik genom att
exempelvis titta på partiets
budgetförslag. Men Stefan
Löfvens tal kan ge en viss
förvirring. Det är nog med
skattesänkningar, sade Stefan Löfven. Men lite senare
i talet sade han så här:
– Pensioner och lön ska
beskattas lika. Vi får ta det i
etapper.
Och samma linje framför
Thomas Eneroth som är
gruppledare för Socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet, i en
debattartikel i Aftonbladet
i januari.
Någon skattehöjning för
löntagare är inte aktuell.
De fem jobbskatteavdragen
ligger fast, även om Stefan
Löfven blir statsminister
efter valet i september. Så
det som återstår är att steg
för steg sänka skatten för
Reagera på dagens ledare
na.se
pensionärer, till samma
nivå som för löntagare. Det
skulle kosta mellan 7,5 och
11 miljarder kronor. Hela
denna sänkning kommer
inte under nästa mandatperiod. ”Vi får ta det i etapper”, sade Stefan Löfven.
Steg för steg kommer skatten på pensioner att sänkas.
Sannolikt måste ett par steg
tas under nästa mandastperiod om löftet ska framstå
som trovärdigt.
Men det är en skattesänkning som kan slå tillbaka
– inte minst på pensionärer.
Tanken med jobbskatteavdraget är att gynna just
arbete, vilket i sin tur har
betydelse för den ekonomiska tillväxten.
Vi beskattar alkohol för
att hålla ner konsumtionen.
Och när vi sänker skatten
på arbete blir det mer attraktivt att arbeta. Det Tnns
inget som gynnar pensionärer bättre än en växande
ekonomi. Sveriges tillväxt
står sig väl, jämfört med
andra europeiska länder.
Och kom ihåg att pensionärerna har fått sänkt skatt
Sera gånger sedan regeringen tillträdde för snart åtta
år sedan – inte höjd.
Ju bättre tillväxt, desto
mindre risk för att den så
kallade pensionsbromsen
slår till. Det, om något,
ligger i pensionärernas
intresse.
Gästkrönika: Avgiften på USB-minnen borde avskaffas
BORDE INTE BESKATTAS.
I dag betalas en särskild
skatt på i princip alla tekniska apparater som kan
användas för att kopiera
upphovsrättsskyddat
material. Så borde det inte
vara, anser Cecilia Wikström.
Arkivfoto: Mosvold
Larsen/TT
Lagstiftning måste vara begriplig
S
edan Sera år
tillbaka arbetar
EU:s institutioner med förberedelserna för
en omfattande reform av
den Europeiska upphovsrättslagstiftningen. De som
ägnar sina liv åt professionellt kulturskapande måste
ha rätt att få ersättning för
sitt arbete.
De av oss som värnar upphovsrätten har också ett
särskilt ansvar för att se till
att lagstiftningen är både
begriplig och acceptabel.
Ett viktigt sådant steg vore
att avskaUa den så kallade
kassettbandsskatten.
I dag betalas en särskild
avgift på i princip alla tekniska apparater som kan
Cecilia
Wikström
Ledamot , EUparlamentet (FP)
användas för att kopiera
upphovsrättskyddat material.
Avgiften läggs alltså på
skrivare, USB-minnen,
tomma DVD-skivor, hårddiskar, mobiltelefoner,
kameror med mera. Denna
avgift kallas formellt för
privatkopieringsersättning
eller mer vanligt för kassettbandsskatt.
Vi bör kräva att konsumenter skaUar sig tillgång
till upphovsrättskyddat
material på lagliga vägar,
men när de väl har gjort det
borde de också ha en rätt
att själva disponera över
verket för sitt privata bruk,
till exempel göra en kopia
av en lagligt köpt CD-skiva
för att kunna ha tillgång till
den både i bilen och i lägenheten.
Konstruktionen av kassettbandsskatten skapar också
en lång rad andra problem.
Ingen vet exakt vad privatpersoner kopierar i sina
egna hem. Ersättningen
till rättighetshavarna baseras därför bland annat på
undersökningar genomförda av Sifo där man försöker
komma fram till ungefär
vilka verk som kopieras.
EU:s upphovsrättsdirektiv ger varje land en
möjlighet att införa detta
undantag i upphovsrätten,
men olika länder har hanterat denna möjlighet på
helt olika sätt. Reglerna vad
gäller vilka apparater som
”beskattas” skiljer sig från
land till land och det Tnns
även stora skillnader i hur
stora avgifterna är och vad
de baseras på. Det skapar
omfattande handelshinder
och problem för den fria
rörligheten av dessa varor
på den inre marknaden. I
Storbritannien har man hittills inte haft någon rätt till
privatkopiering men tänker
nu införa det – utan rätt
till ersättning till dem som
har upphvosrätten. Det är
dock hett omstritt om det
är förenligt med nuvarande
EU-regler.
I Europaparlamentet
kommer vi även inom kort
att anta ett betänkande
med våra synpunkter på
denna fråga till EU-kommissionen inför kommande
reformer.
Som den liberala gruppens
ansvariga för detta arbete
har jag drivit att vi måste
börja fasa ut det här systemet. Såväl konservativa
som socialdemokrater vill
dock bevara systemet i
princip oförändrat. I det
här arbetet har jag samarbetat nära med min kollega
Christian Engström från
Piratpartiet. Även om vi
inte delar samma grundinställning till upphovsrätten
har vi haft en stor samsyn i
denna fråga.
Europas medborgare
förtjänar en modern upphovsrätt som ger rimliga
rättigheter till både rättighetshavare och konsumenter. Därför borde vi ta
chansen i samband med
reformen av EUs upphovsrättsdirektiv för att avskaUa
kassettbandsskatten i hela
EU.
Ett land som Sverige skulle
kunna förekomma direktivet och fatta beslut om
att nationellt fasa ut denna
otidsenliga ersättning, som
enligt min mening bäst
karaktäriseras som en anomali i vår tid.
Download