Politisk kommunikation I
Karlstads universitet
IKT-Projekt
Vt 2010
Paola Sartoretto
Bakgrund
Globalisering: politisk, ekonomisk
och kulturell
EU-parlamentet
FN
Mänskliga rättigheter
Miljö
Politiska partier
Staten
Regeringen
Vad är politisk kommunikation?
-
-
-
Syfte: engagera i politiska frågor,
bidra till förändringar, informera om
politik, stödja/reagera.
Innehåll: Information om
fråga/fakta/propaganda
Exempel: Politiker blogg, jornalister
blogg när de håller sig till politiska
frågor
Vem producerar politisk
kommunikation?





Politikerna
Informatörer
Journalister
Privatpersoner
aktivister
Platser för politiskt kommunikation





Torg eller andra insamlingsplatser
Internet
Medierna
Telefon
Face-to-face
Budskapet


Individen som fokus – politiska
partier ofta fokuserar om en person
istället för idéer
Form: gammal - newsletter,
föreläsning, samtal
Ny- tillgänglighet, mer visuellt,
kortare texter, sound-bites.
Utveckling av politisk kommunikation
1800- tal, direkt kontakt,
längden, kyrkan var
mer närvarande i
politiken
1900-2000-massmedier,
få mediernas
uppmärksamhet,
informatörer, spindoctors.
2000- direkt kontakt
återkommer
IKT roll i politisk kommunikation

Image skapande

Kommunikation med väljare

Vem tilltalas av kommunikation
Teorier


Mobilisation - The mobilisation thesis
emphasises the many interactive features
of the internet and claims that access to
the internet facilitates and encourages
new forms of political activism.
Reinforcement -The reinforcement
thesis asserts that the internet use is
strenghtening reather than radically
transforming existing patterns of political
participation.
Winners-take-all



Googlearchy – the
rule of the most
heavily linked
Några få webbsidor
dominerar webben i
politiska frågor
Länkar är inte jämlikt
distribuerade.