medicinska föreläsningar

advertisement
MEDICINSKA FÖRELÄSNINGAR
FÖR
SJUKGYMNASTSTUDERANDE TERMIN 4
HÖSTTERMINEN 2007, KURS NR 1
Dag, Ämne, Föreläsare
Tid
Lokal
Måndagen den 27/8
Tromboemboliska sjukdomar
Dr Per Lindmarker
Kl. 13.00-13.45
Kl. 13.55-14.40
(2 h)
Nanna Svartz audit.
Tisdagen den 28/8
Lunginflammationer
Dr Jan Kövamees
Kl. 08.30-09.15
(1 h)
Nanna Svartz audit.
Magsjukdomar
Dr Ann-Sofie Rhenberg
Kl. 09.30-10.15
Kl. 10.25-11.10
(2 h)
Fredagen den 31/8
Lungsjukdomar
Lungcancer, astma,
KOL, lungemfysem,
lungsäcksinflammationer
Dr Magnus Nisell
Kl. 08.30-10.00
Kl. 10.30-12.00
(4 h)
Nanna Svartz audit.
Måndagen den 3/9
Diabetes Mellitus
Metabola syndromet
Dr Henrik Wagner
Kl. 09.20-10.00
Kl. 10.30-11.10
Kl. 11.20-12.00
(3 h)
Nanna Svartz audit.
-------------------LUNCH-------------------------Måndagen den 3/9
Hjärtsjukdomar
Dr. Jonas Hörnsten
Kl. 13.00-13.45
Kl. 13.55-14.40
Kl. 15.00-15.45
(3 h)
Nanna Svartz audit.
Ang lokal: Nyckel/kort hämtas i informationsdisken vid KS huvudentré. Vid tekniska
problem – kontakta Mikael Nordkvist, KS konferanscentrum, tel 070-4841317.
2007-07-18, Jan Kövamees
Download