Ansökan om stöd till landskapsvårdande insatser

Ansökan om stöd till landskapsvårdande insatser
Ansökan ska vara inne senast den 1 september och skickas till:
Gräsöfonden, Gräsö gård 3, 742 96 Gräsö, alt. till e-post: [email protected].
Läs kriterierna för Gräsöfondens stöd till landskapsvårdande insatser innan du lämnar in
ansökan.
* obligatoriska uppgifter
Sökandes namn:*
Tel:*
Adress:*
E-post:
Projekt för vilket
stöd söks
(sammanfattning):*
Tidsperiod för
genomförande:*
Kostnadskalkyl:
STÖD SÖKS MED
(Kronor):*
Om medel söks från
annan instans, var
god ange vilken:*