Doktorand med anknytning till CMIV - LiU

advertisement
Doktorand med anknytning till CMIV
Titel: (svenska och engelska)
Forskningsinriktning: (Beskriv kortfattat doktorandens individuella forskningsplan. Ange t.ex. tekniker,
metoder, frågeställningar, kliniska tillämpningar med fokus på doktorandens avhandlingsarbete. Språk: engelska)
CMIV projekt-nummer:
Doktorand: (namn, grundutbildning, institution, e-mail, tel.)
Antagen till forskarutbildning: (datum och forskarstudieämne)
Handledare: (namn, institution, e-mail, tel.)
Bihandledare: (namn, institution, e-mail, tel.)
Beräknad disputation:
Skickas till:
Marie Ahnström Waltersson
Forskarstudierektor
[email protected]
CMIV
Linköpings Universitet/US
581 85 Linköping
Tel: 010-103 8633
Download