Smärta hos barn
Västerviks sjukhus akutmottagningen och barn- och ungdomsmottagningen i
samarbete med Sjukvårdsrådgivningen 1177
Allmänt
Smärta kan bero på olika saker, t.ex. att man har skadat sig eller att
man har en sjukdom som orsakar smärta. Hur barn upplever och
hanterar smärtan är individuellt. Det finns många olika typer av
smärta. Själva upplevelsen av smärta varierar ännu mer och ingen
annan kan bedöma hur ont man har.
Smärta kan vara något helt naturligt som har en känd orsak, t.ex. att
det gör ont när man har ramlat och fått ett skrubbsår. Det hela går
snart över när man plåstrat om sig eller vilat.
Om man har oklar smärta som inte går över eller som återkommer,
eller kraftiga smärtor i huvud, mage eller bröstkorg då ska man söka
sjukvård. Det är svårt att ange en klar tidsgräns för när man bör söka
sjukvård, här får sunda förnuftet råda.
Behandling
Behandlingen beror på vilken typ av smärta man har. Det finns
många olika metoder. Man kan pröva att dämpa tillfällig värk med
hjälp av kyla eller värme. Om man drabbas av en akut skada, som till
exempel en stukning, kan kyla minska smärtan man kan även lindra
smärtan genom att linda den skadade kroppsdelen med en elastisk
linda.
Ibland kan smärtstillande och muskelavslappnande läkemedel
behövas för att lindra smärtan. Läkemedlen kan tas som tabletter,
stolpiller, gel eller mixtur. Läkemedel som är bra att ha hemma är
Paracetamol t.ex. Panodil eller Alvedon och Ibuprofen t.ex. Ipren,
viktigt att följa doseringsanvisningen på förpackningen.
Ont i magen
Att ha ont i magen, är ett mycket vanligt besvär hos barn. Barn kan
ha ont i magen av många olika orsaker. Orsaken behöver inte bara
finnas i magen utan det onda kan vara tecken på någon annan
sjukdom och då oftast en infektion.
Smärtorna kan ibland bero på:
•
förstoppning
•
reaktion mot något födoämne, t.ex. komjölk eller gluten
•
magkatarr
•
inflammation i tunntarmen och/eller tjocktarmen
•
psykosomatiska orsaker, det vill säga psykisk påfrestning som tar
sig uttryck i magont
Ont i öronen
Barn över 1 år som har ont i öronen behöver oftast inte någon
behandling med annat än medicin mot smärtan och näsdroppar. Har
barnet hög i feber i flera dagar eller om man ser att det rinner vätska ur
örat kan annan behandling behövas.
Ont i halsen
När ska man söka vård?
Ont i halsen beror oftast på virusinfektion. Vid enstaka tillfällen kan
behandling med antibiotika behövas men i de flesta fall läker
infektionen ut av sig själv. Det kan vara bra att ge barnet lite
smärtstillande t.ex. Paracetamol eller Ibumetin för underlätta för mat och
dryck. Kall dryck eller glass kan verka lindrande för halsen. Låt
allmäntillståndet avgöra när kontakt med sjukvården ska tas.
De allra flesta som får ont behöver inte söka vård eftersom besvären
brukar gå över av sig själv. Men om man har långvariga besvär eller
behöver råd kan man alltid kontakta BVC, sin Hälsocentral eller
ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.
För mer information läs på www.1177.se eller ring
sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177