Ansökan Miljömärkt Event

advertisement
Ansökan
Miljömärkt Event
Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31
1. Planering och kommunikation
5. Energi och klimat
2. Varor och tjänster
6. Transporter
7. Vatten
3. Mat och dryck
8. Särskilda insatser
4. Avfall och nedskräpning
Klicka på rubrikerna för att
komma till motsvarande
avsnitt i dokumentet
Så blir eventet ett Miljömärkt Event
Miljömärkt Event är en miljömärkning för olika typer av event. Miljömärkningens kriterier
ger er stöd och riktlinjer och underlättar ert miljöarbete. Efter godkänd ansökan kan ni
marknadsföra ert event som ett Miljömärkt Event av Håll Sverige Rent.
Så här ansöker ni
• Spara ansökan på din dator innan du börjar fylla i den. Tänk på att ha senaste versionen
av Adobe Reader installerad, du kan ladda ner programmet här: http://get.adobe.com/se/reader/
• Fyll i ansökan.
• OBS! Tänk på att tydligt beskriva hur ni uppfyller kriterierna där det efterfrågas
• Skicka in ansökan till [email protected] senast två veckor innan eventet
Vid engångsevent
• Samtliga obligatoriska kriterier ska uppfyllas
• Minst 7 poäng från poängkriterierna ska uppfyllas
Vid återkommande event
• Samtliga obligatoriska kriterier ska uppfyllas
• År 1: Minst 7 poäng från poängkriterierna ska uppfyllas
• År 2: Minst 10 poäng från poängkriterierna ska uppfyllas
• År 3. Minst 13 poäng från poängkriterierna ska uppfyllas
När eventet är godkänt
När ansökan är granskad och godkänd skriver vi ett avtal där åtaganden och rättigheter
framgår. Fakturering sker efter underskrivet avtal.
Vid det Miljömärkta Eventet
Ni har möjlighet att profilera ert event med hjälp av profilmaterial från Håll Sverige Rent.
Detta ger mervärde till både besökare och samarbetspartners. Material beställs av Håll
Sverige Rent efter en godkänd ansökan.
Om Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att
bidra till en hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, utbildning
och utdelandet av olika miljömärkningar.
Om du har frågor, kontakta Håll Sverige Rent:
tel 08-505 263 00, e-post: [email protected]
2
Ansökan Miljömärkt Event
Datum för ansökan:
Om eventet
Eventets namn:
Datum för eventet:
Beräknat antal besökare/deltagare:
Antal funktionärer:
Inträde/avgift för besökare/deltagare:
Eventets webbadress:
Plats för eventet:
Beskriv kort eventet och lyft gärna fram särskilda initiativ eller aktiviteter i ert miljöarbete:
Ansökan för Miljömärkt Event avser:
Engångsevent
Årligt återkommande
Kommentar:
Kontaktinformation
Arrangör:
Adress till arrangör
Organisationsnummer:
Gatuadress:
Postkod:
Postort:
Kontaktperson för Miljömärkt Event
Namn:
E-post:
Tel:
Faktureringsuppgifter
Eventuellt referensnummer/namn:
Faktura skickas till:
Samma adress som ovan
Annan adress:
Gatuadress:
Postkod:
Postort:
3
1. Planering och
kommunikation
2. Varor och tjänster
3. Mat och dryck
4. Avfall och nedskräpning
5. Energi och klimat
6. Transporter
7. Vatten
8. Särskilda insatser
1. Planering och kommunikation
Obligatoriska kriterier
1.1 En miljöansvarig finns för eventet.
Ja, samma som kontaktperson ovan.
Ja, namn:
Tel:
E-post:
Kommentar:
1.2 Eventet eller arrangören har en miljöpolicy/hållbarhetspolicy.
Ja, vi bifogar den till ansökan.
Kommentar:
1.3 Arrangören har de miljö- och hälsoskyddstillstånd som eventuellt krävs för att genomföra eventet.
Ja, vi har följande tillstånd:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
1.4 Ansvariga och ledning för eventet har utbildats i miljöfrågor.
Ja, vi har genomgått Håll Sverige Rents webbaserade utbildning.
Ja, vi har gått följande utbildning:
Vi besitter redan följande kompetens och beskriver här kompetensen:
Kommentar:
4
1.5
Eventets funktionärer/medarbetare informeras/kommer att informeras om eventets
miljöarbete och status som Miljömärkt Event.
Ja, genom:
fysiskt möte
videomöte
direktutskick, e-post eller brev
eventets hemsida
annat sätt:
Kommentar:
1.6 Eventets externa aktörer (försäljare, utställare etc.) informeras/kommer att informeras om eventets miljöarbete och status som Miljömärkt Event.
Ja, genom:
fysiskt möte
videomöte
eventets hemsida
direktutskick, e-post eller brev
annat sätt:
Kommentar:
1.7
Eventets besökare/deltagare informeras om eventets miljöarbete och status
som Miljömärkt Event.
Ja, genom:
logotyp på hemsida
pressmeddelande
logotyp i sociala medier
logotyp i tryckt material (inbjudan,
program, annonser, biljetter etc)
animering på storbildsskärm
flaggor, banderoller eller vepor
(lånas av Håll Sverige Rent)
speaker/konferencier informerar
annat sätt:
Kommentar:
1.8 Eventområdet städas och återställs i ursprungsskick efter eventet.
Ja, vi gör något av följande:
utser en städansvarig
städar med extra inhyrd personal
städar med egen personal
andra insatser:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
1.9
Kommun eller annan markägare informeras om eventets miljöarbete.
Ja, vi har haft kontakt med följande person:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
5
Poängbaserade kriterier
1.10 Eventets största miljöpåverkansområden har identifierats. (2p)
Ja, dessa områden påverkar miljön mest:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
1.11 Krav ställs på samarbetspartners/sponsorers miljöarbete. (1p/insats, max 2p)
Ja, vi ställer krav att samtliga samarbetspartners/sponsorer:
arbetar enligt ett miljöledningssystem
är miljömärkta
Kommentar:
1.12 Besökare/deltagare får information om hur de kan hjälpa till med att minska eventets
miljöpåverkan. (2p)
Ja, de får följande information:
Detta kommunicerar vi på följande sätt:
på hemsida
på Facebook
i programblad eller app
under informationsmöte
speaker/konferencier informerar
annat sätt:
Kommentar:
Max antal poäng inom detta område är 6p.
6
1. Planering och kommunikation
2. Varor och
tjänster
3. Mat och dryck
4. Avfall och nedskräpning
5. Energi och klimat
6. Transporter
7. Vatten
8. Särskilda insatser
2. Varor och tjänster
Obligatoriska kriterier
2.1 Eventets behov av varor och tjänster ses över för att undvika onödig resursanvändning som påverkar miljön negativt.
Ja, i vår analys kom vi fram till att:
Kommentar:
2.2 Under eventet förekommer miljömärkta trycksaker.
Ja, följande trycksaker är miljömärkta:
programblad märkta med:
tävlings-PM/startbevis märkta med:
banderoller, flaggor etc. märkta med:
andra trycksaker:
märkta med:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
2.3 Under eventet förekommer miljömärkt kontorsmaterial.
Ja, följande kontorsmaterial är miljömärkt:
papper, pennor, kollegieblock etc. märkta med:
skrivare, datorer, annan teknik märkta med:
annat kontorsmaterial:
märkta med:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
2.4 Under eventet förekommer miljömärkta tvättmedel.
Ja, följande produkter är miljömärkta:
tvättmedel märkt med:
sköljmedel märkt med:
andra produkter:
märkta med:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
7
2.5 Under eventet förekommer miljömärkta diskmedel.
Ja, följande produkter är miljömärkta:
diskmedel märkt med:
torkmedel märkt med:
andra produkter:
märkta med:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
2.6 Under eventet förekommer miljömärkta rengöringsmedel.
Ja, följande produkter är miljömärkta:
allrengöringsmedel märkt med:
rengöring för dusch- och sanitetsutrymmen märkt med:
fönsterputs märkt med:
andra produkter:
märkta med:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
2.7 Under eventet förekommer miljömärkta hygienprodukter i hygienutrymmen.
Ja, följande produkter är miljömärkta:
tvål märkt med:
schampo/duschcrème märkta med:
pappershanddukar/toalettpapper märkta med:
andra produkter:
märkta med:
Ej relevant eftersom:
Kommentar:
Poängbaserade kriterier
2.9
Green Key-märkta eller andra miljömärkta logianläggningar erbjuds som boende. (1p)
Ja, på följande logianläggning:
märkt med:
Kommentar:
8
2.10
Krav ställs på samtliga underleverantörers miljöarbete. (1p/insats, max 2p)
Ja, vi ställer krav att samtliga underleverantörer:
arbetar enligt ett miljöledningssystem
är miljömärkta
Kommentar:
2.11
Goodiebags/give-aways utesluts, eller så är innehållet medvetet utvalt ur miljösynpunkt.
(2p eller 1p, max 2p)
Ja
vi utesluter detta med denna motivering (2p):
innehållet är medveten utvalt ur miljösynpunkt, detta är innehållet (1p):
Kommentar:
2.12 Alla produkter som används är miljömärkta. (1p/insats, max 6p)
Ja, samtliga inom följande områden:
trycksaker
kontorsmaterial
tvätt
disk
rengöring
hygienprodukter
Kommentar:
2.13
Skyltar, vepor, banderoller, utställningsmaterial och liknande sparas och återanvänds. (1p)
Ja, vi beskriver här och ger exempel:
Kommentar:
Max antal poäng inom detta område är 12p.
9
1. Planering och kommunikation
2. Varor och tjänster
3. Mat och
dryck
4. Avfall och nedskräpning
5. Energi och klimat
6. Transporter
7. Vatten
8. Särskilda insatser
3. Mat och dryck
Obligatoriska kriterier
3.1 Under eventet erbjuds ekologisk, lokalproducerad eller Fairtrade-märkt mat.
Ja, följande mat:
märkt med:
Kommentar:
3.2 Under eventet erbjuds ekologisk, lokalproducerad eller Fairtrade-märkt dryck.
Ja, följande dryck:
märkt med:
Kommentar:
3.3 Maten som serveras under eventet innehåller inte rödlistade eller utrotningshotade arter.
Ja, detta har vi säkerställt på följande sätt:
Kommentar:
Poängbaserade kriterier
3.4
Kranvatten erbjuds under eventet. (1p)
Ja, det finns på följande platser:
Kommentar:
3.5 Endast ekologisk, lokalproducerad eller Fairtrade-märkt mat serveras. (3p)
Ja, detta är vår meny:
Kommentar:
3.6
Endast ekologisk, lokalproducerad eller Fairtrade-märkt dryck serveras. (1p)
Ja, detta är vår dryck:
Kommentar:
10
3.7 Vegetariska måltider erbjuds eller endast vegetariska måltider erbjuds.
(1p eller 3p, max 3p)
Ja, vi erbjuder följande vegetariska måltider (1p):
Ja, vi erbjuder endast vegetariska måltider (3p)
Kommentar:
Max antal poäng inom detta område är 8p.
11
1. Planering och kommunikation
2. Varor och tjänster
3. Mat och dryck
4. Avfall och
nedskräpning
5. Energi och klimat
6. Transporter
7. Vatten
8. Särskilda insatser
4. Avfall och nedskräpning
Obligatoriska kriterier
4.1 Det finns tillräckligt med rena och regelbundet tömda källsorteringsplatser i förhållande till det förväntade antalet besökare/deltagare.
Ja, vi beskriver här:
Kommentar:
4.2 Det finns tillräckligt med rena och regelbundet städade hygienutrymmen i förhållande till det väntade antalet besökare/deltagare.
Ja, vi beskriver här:
Kommentar:
4.3 Det finns tillräckligt många och regelbundet tömda papperskorgar i förhållande till det
väntade antalet besökare/deltagare.
Ja, vi beskriver här:
Kommentar:
4.4 Auktoriserad mottagare av avfallet säkerställer att det förväntade avfallet tas om hand.
Ja, den auktoriserade mottagaren är:
Kommentar:
4.5 Avfallet källsorteras i minst 3 fraktioner utöver brännbart.
Ja, vi sorterar i följande fraktioner:
Fraktion 1:
Fraktion 2:
Fraktion 3:
Kommentar:
12
Poängbaserade kriterier
4.6
Insatser görs för att motverka nedskräpning. (1p/insats, max 4p)
Ja:
funktionärer informerar besökare på plats och vi beskriver här upplägget:
insamlingsaktivitet av PET-flaskor & dryckesburk i aluminium genomförs för besökare och vi beskriver här aktiviteten:
skräpplockaraktivitet genomförs för besökare och vi beskriver här aktiviteten:
andra insatser:
Kommentar:
4.7 Avfallet källsorteras även i ytterligare fraktioner utöver de tre som har redovisats i kriterie 4.5
(totalt 6 fraktioner inkl. de i 4.5 = 2p, totalt 8 fraktioner = 3p, totalt 10 eller fler fraktioner = 4p)
Ja, vi källsorterar även i följande fraktioner:
matavfall
PET-flaskor och dryckesburk i aluminium
pappersförpackningar, wellpapp, kartong etc.
färgat glas
ofärgat glas
frityrolja
tidningar och trycksaker
farligt avfall; kemikalier, batterier, elektronik, ljuskällor etc.
metallförpackningar
plastförpackningar
annat:
Kommentar:
4.8 Komprimator används för att minska den totala avfallsvolymen och på så sätt minska
transporterna. (1p)
Ja, den hyrs in av följande företag:
Kommentar:
4.9 Dryckesglas diskas och återanvänds. (1p)
Ja, vi beskriver här:
Kommentar:
Max antal poäng inom detta område är 10p.
13
2. Varor och tjänster
1. Planering och kommunikation
3. Mat och dryck
4. Avfall och nedskräpning
5. Energi och
klimat
6. Transporter
7. Vatten
8. Särskilda insatser
5. Energi och klimat
Obligatoriska kriterier
5.1 Eventets behov av energi ses över för att undvika onödig energianvändning.
Ja, i vår analys kom vi fram till att:
Kommentar:
5.2 Krav ställs på miljömärkt el under eventet.
Ja, vi ställer krav på miljömärkt el från följande leverantör:
Kommentar:
Poängbaserade kriterier
5.3 Eventets användning av energi miljöanpassas. (1p/insats, max 4p)
Ja:
vi använder miljöbränsle till elverk och detta är vår leverantör:
samtliga lokaler är energieffektiva med följande motivering:
LED-lampor används som scenbelysning, detta företag har riggat belysningen:
på annat sätt:
Kommentar:
5.4 En analys av eventets utsläpp av klimatpåverkande gaser görs. (2p)
Ja, vi kom vi fram till att:
Kommentar:
5.5 Analysen i 5.4 är externt granskad eller utförd av extern part. (2p)
Ja, via följande företag:
Kommentar:
5.6 Eventet klimatkompenseras. (3p)
Ja, genom köp av projektbaserade utsläppsreduktioner via följande företag:
Kommentar:
Max antal poäng inom detta område är 11p.
14
2. Varor och tjänster
1. Planering och kommunikation
3. Mat och dryck
4. Avfall och nedskräpning
5. Energi och klimat
6. Transporter
7. Vatten
8. Särskilda insatser
6. Transporter
Obligatoriska kriterier
6.1 Eventets behov av transport ses över för att undvika onödiga transporter.
Ja, i vår analys kom vi fram till att:
Kommentar:
6.2 Insatser görs för att minska eventets transporter.
Ja, vi har gjort följande:
platsen har medvetet valts ut för att underlätta transporter
aktivt valt lokala varor och tjänster för att undvika långa transporter.
möten i planeringsstadiet har företrädelsevis varit digitala
samordnad beställning av varor och transporter har skett
annan insats:
Kommentar:
6.3 Buss, tåg eller samåkning till och från eventet uppmuntras.
Ja, vi uppmuntrar:
besökare/deltagare
föreläsare/artister
funktionärer/medarbetare
Kommentar:
Poängbaserade kriterier
6.4 Eventets interna transporter miljöanpassas. (1p/insats, max 3p)
Ja:
samtliga fordon är miljöfordon och/eller drivs med el/förnyelsebara bränslen
endast tåg används för inrikesresor
tjänstecyklar finns för funktionärer/medarbetare
Kommentar:
15
6.5 Buss, tåg eller samåkning arrangeras till och från eventet. (1p/insats, max 3p)
Ja:
för besökare/deltagare på följande sätt:
för funktionärer/medarbetare på följande sätt:
för föreläsare/artister på följande sätt:
Kommentar:
6.6 Under eventet finns ett transportsamarbete med den lokala kollektivtrafiken. (1p)
Ja, vi beskriver här:
Kommentar:
6.7 Inkomster från parkeringsavgifter går till miljöprojekt. (1p)
Ja, till följande projekt:
Kommentar:
6.8
Arrangören underlättar för cyklister som besöker eventet.(1p/insats, max 2p)
Ja, vi erbjuder:
cykelservice under eventet
inhägnade och bevakade områden för cykelparkering
Kommentar:
Max antal poäng inom detta område är 10p.
16
1. Planering och kommunikation
2. Varor och tjänster
3. Mat och dryck
4. Avfall och nedskräpning
5. Energi och klimat
6. Transporter
7. Vatten
8. Särskilda
insatser
7. Vatten
Obligatoriska kriterier
7.1 Vattenbehovet under eventet ses över för att minska onödig vattenanvändning.
Ja, i vår analys kom vi fram till att:
Kommentar:
Poängbaserade kriterier
7.2 Vattnet används effektivt under eventet. (1p/insats, max 3 p)
Ja:
toaletter, duschar och kranar som används är samtliga snålspolade
vattenkranar på campingområden har timer
på annat sätt:
Kommentar:
Max antal poäng inom detta område är 3p.
8. Särskilda insatser
Poängbaserade kriterier
8.1 Ytterligare åtgärder vidtas för att minska eventets miljöpåverkan. (max 2p)
Ja, dessa:
Kommentar:
Max antal poäng inom detta område är 2p.
Total poängsammanställning
Max antal poäng totalt är 62p. Er poäng sammanställs av Håll Sverige Rent och meddelas via e-post.
17
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards