Kodning SVF
Information om när kodning skall ske i standardiserade vårdförloppet
Cancer i bukspottkörteln och periampullärt
– Kodning för SVF
VB625
VB622
VB640
VB644
VB635
VB670
VB672
VB674
VB673
VB676
VB678
VB650
VB652
VB654
VB658
VB659
VB660
VB690
VB691
Första besök i specialiserad vård
Kirurgisk åtgärd för diagnostik
Information om diagnos/utredningsresultat
Behandlingsbeslut efter utökad basutredning
Första multidisciplinära konferens
Avslut av SVF innan start av behandling, kriterier
för välgrundad misstanke ej uppfyllda
Avslut av SVF innan start av behandling, annan
cancer
Avslut av SVF innan start av behandling, andra
medicinska skäl
Ingen ytterligare åtgärd
Avslut av SVF innan start av behandling,
patientens val
Avslut av SVF innan start av behandling,
misstanke om cancer avskrivs
Start av första behandling, kirurgi
Start av första behandling, läkemedel
Start av första behandling, strålning
Start av första behandling, palliativ
Start av första behandling, annan
Beslut om expektans
Överflyttad till annat landsting/annan region
Mottagen från annat landsting/annan region
Ansvarig för kodning
Välgrundad misstanke
Registrera remiss utifrån Elvisrutin
VB625
Första besök specialistvård
VB635
MDK
VB640
Information om diagnos
Avslut av SVF innan start av första behandling
VB670
VB672
VB673
VB674
Kriterier för
välgrundad
misstanke
ej uppfylld
Annan
cancer
Ingen
ytterligare
åtgärd
Andra
medicinska
skäl
VB676
Patientens
val
VB678
Misstanke
om cancer
avskrivs
Första behandling
VB650
Kirurgiskt
VB652
Läkemedel
VB654
Strålning
VB658
VB659
VB660
Palliativ
Annan
Expektans
Kirurgen
Onkologen
VB690
patient överflyttad till annat landsting/region
VB691
Mottagen från annat landsting/annan region