(Microsoft PowerPoint - Kodning SVF_Sk\366ldk\366rtelcancer.pptx)

Kodning SVF
Information om kodning för standardiserade vårdförlopp
Registrera remiss utifrån rutin
Sköldkörtelcancer – Kodning för SVF
VM010
VM022
VM025
VM035
VM040
VM070
VM072
VM073
VM074
VM076
VM078
VM050
VM052
VM054
VM058
VM059
VM060
VM090
VM091
Beslut välgrundad misstanke om cancer
Kirurgisk åtgärd för diagnostik
Första besök i specialiserad vård,
avser utredning eller bedömning
Första multidisciplinära konferens
Information om diagnos/utredningsresultat
Avslut av SVF innan start av behandling,
kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda
Avslut av SVF innan start av behandling,
annan cancer
Ingen ytterligare åtgärd
Avslut av SVF innan start av behandling,
andra medicinska skäl
Avslut av SVF innan start av behandling,
patientens val
Avslut av SVF innan start av behandling,
misstanke om cancer avskrivs
Start av första behandling, kirurgi
Start av första behandling, läkemedel
Start av första behandling, strålning
Start av första behandling, palliativ
Start av första behandling, annan
Beslut om expektans
Överflyttad till annat landsting/annan region
Mottagen från annat landsting/annan region
Ansvarig för kodning
VM010
Beslut om start av SVF
VM025
Första besök specialistvård
VM040
Information om diagnos
VM035
MDK
Avslut av SVF innan start av första behandling
VM070
Kriterier för
välgrundad
misstanke
ej uppfylld
VM072
VM073
Annan
cancer
Ingen
ytterligare
åtgärd
VM074
Andra
medicinska
skäl
VM076
VM078
Patientens
val
Misstanke
om cancer
avskrivs
Första behandling
VM050
VM052
Kirurgi
Läkemedel
VM054
VM058
VM059
VM060
Strålning
Palliativ
Annan
Expektans
VM090
SVF fortsätter i annat landsting/region
VM091
Mottagen från annat landsting/annan region
Kirurgi
Onkologi
Uppsala