Kodning SVF

advertisement
Kodning SVF
Information om när kodning skall ske i standardiserade vårdförloppet för
hudmelanom
VE010
VE022
VE025
VE040
VE044
VE035
VE060
VE070
VE072
VE073
VE074
VE076
VE078
VE050
VE059
VE052
VE054
VÉ058
VE065
VE090
VE091
Beslut välgrundad misstanke om cancer
Kirurgisk åtgärd för diagnostik (diagnostisk
excision)
Första besök i specialiserad vård
Information om diagnos/utredningsresultat
Behandlingsbeslut efter utökad utredning
Första multidisciplinära konferens
Start av första behandling, beslut om expektans
Avslut av SVF innan start av behandling, kriterier
för välgrundad misstanke ej uppfyllda
Avslut av SVF innan start av behandling, annan
cancer
Ingen ytterligare åtgärd (om diagnostisk excision
är tillräcklig)
Avslut av SVF innan start av behandling, andra
medicinska skäl
Avslut av SVF innan start av behandling,
patientens val
Avslut av SVF innan start av behandling,
misstanke om cancer avskrivs
Start av första behandling, kirurgi
Start av första behandling, annan (lymfkörtelutrymn)
Start av första behandling, läkemedel
Start av första behandling, strålning
Start av första behandling, palliativ
Beslut om ingen behandling
Överflyttad till annat landsting/annan region
mottagen från annat landsting/annan region
Ansvarig för kodning
Hud, Kir alt ÖNH
Onkologen
Välgrundad misstanke
VE010
Hudmelanom– Kodning för SVF
Efter bildremissbedömning av hudläkare
Registrera remiss utifrån Elvisrutin
VE022
Kirurgisk åtgärd för diagnostik
VE025
Första besök specialistvård
VE040
Information om diagnos
VE035
MDK
Avslut av SVF innan start av första behandling
VE070
Kriterier för
välgrundad
misstanke
ej uppfylld
VE072
VE074
VE076
Annan
cancer
Andra
medicinska
skäl
Patientens
val
VE078
Misstanke
om cancer
avskrivs
Första behandling
VE073
VE050
Ingen
ytterligare
åtgärd
Kirurgiskt
VE052
Läkemedel
VE054
VE058
VE059
Strålning
Palliativ
Lymfkörtel
utrymning
VE090
Mottagen från annat landsting/annan region
VE091
SVF fortsätter i annat landsting/region
VE065
Beslut om
ingen beh.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards