Höjd avgift från första januari 2015 Få sms när vattnet stängs av

advertisement
Nyhetsbrev
April 2015 | Älvkarleby | www.gastrikevatten.se
Få sms när
vattnet stängs av
Höjd avgift från
första januari 2015
Ibland stänger Gästrike Vatten av vattnet för
att förbättra ledningarna eller laga en läcka. Då
behöver du få veta det snabbt. Därför skickar vi
sms till dig som är folkbokförd i fastigheten och
är över 16 år. Har du inget mobilnummer regist­
rerat på fastigheten så får du ett röstmeddelande
till din fasta telefon.
Om du vill få sms till ett speciellt mobil­
nummer så kan du koppla numret till din adress! Och om du vill få sms
för flera fastigheter kan du lägga till dem.
Brukningsavgifterna för vatten och
avlopp höjdes från den första januari 2015.
Höjningen stärker skyddet för ett rent
dricksvatten och en hållbar hantering
av avloppsvattnet.
Registrera mobilnummer på www.gastrikevatten.se
Har du en gammal vattenmätare?
Vart tionde år byter vi ut din vattenmätare. Det gäller de vatten­
mätare som finns i villor och småhus. Industrier och stora fastig­
heter som har större mätare ska bytas oftare.
Företaget Hydrostandard byter vattenmätare på uppdrag av Gäst­
rike Vatten. När det är dags så får du ett brev med en tidsbokning.
Naturligtvis kan du ändra tiden så den passar dig.
Tack för att du väljer biltvätten!
Tack för att du tvättar din bil på biltvätten
istället för hemma på gatan! När du tvättar
i en tvättanläggning gör du en stor insats
för miljön. Då räddar du naturen från många
farliga ämnen. På biltvätten finns speciell
utrustning som renar vattnet. Om du tvättar
på gatan rinner det smutsiga tvättvattnet
rakt ut i naturen.
STORA
BILTVÄTTARHEL
25-26 APRIL GEN
Det är lätt att
tvätta bilen rätt
Bilar ska inte tvättas
brunnar och vidare, hemma. När du spolar av
bilen rinner miljöfarliga
helt orenat, till
vattenlevande
närmaste sjö
tungmetaller
organismer och
eller hav. Det
ner i dagvatten
förgiftar miljön
zink? Visst, miljömärkt
badande
för fiskar, skaldjur,
a rengöringsmedel barn. Vem vill simma i olja,
och allra helst
kadmium, bly,
är bra, men det
på en miljömärkt
nickel, krom och
räcker inte. Bilen
biltvätt.
ska tvättas på
Läs mer på mittvatten
en biltvätt,
.se
020-37 93 00 | [email protected]
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag–fredag 9–12, 13–15
Höjningen för Älvkarleby Vatten är
i genomsnitt 2,6 procent.
Läs mer om brukningsavgifter på vår
hemsida.
Lagar och renoverar
avloppsledningar
Gästrike Vatten jobbar ständigt för att
trygga och säkra vattenleveransen och
att ta hand om avloppsvattnet på ett
hållbart sätt i hela kommunen. I Gårdskär
läcker det in regnvatten och grundvatten
i avloppsledningarna som gör att renings­
verket blir överbelastat. Under 2015 fort­
sätter vi arbetet med att laga och renovera
avloppsledningarna i Gårdskär.
Kranvatten är billigare
Kranvatten är tusen gånger billigare än
vatten på flaska. Varje gång du dricker
kranvatten gör du miljön en stor tjänst.
Det beror på att kranvatten till skillnad
från flaskvatten skickas i ledningar och
det är energisnålt.
Beredskap 24 timmar per dygn
Stephan Thollin, chef för ledningsnät och beredskapsledare
Vad gör du på jobbet som
beredskapsledare?
Jag ansvarar för att det hela tiden
finns en person som är redo att ta
emot felanmälan eller larm. Det är
till oss du ringer om du får stopp i
avloppet, hör sus i vattenledningar,
om du ser att det saknas ett brunns­
lock eller om din fastighetspump­
station stannar. Vi får också larm om
det blir fel på någon av våra anlägg­
ningar. Till exempel om en pumpsta­
tion slutat fungera eller om vatten­
kvalitén påverkas. Vi är hela tiden
fyra personer som står redo 24 timmar
om dygnet, sju dagar i veckan.
Hur gör ni när jag ringer?
En del larm åtgärdar vi direkt. Till
exempel om PH-värdet i vattnet
sjunker eller ökar, då åker vi direkt
och åtgärdar felet. Andra situationer
som kräver direkta åtgärder kan vara
stopp i avloppet eller ett högt ut­
gående flöde som kan betyda att
det finns en stor vattenläcka.
Ibland är det Stephan Thollin som svarar när
du ringer felanmälan för vatten och avlopp.
Vi bedömer från fall till fall om det är
akut eller om det kan vänta till nästa
vardag. Vintertid kanske vi väljer att
börja tina upp marken för att kunna
gräva direkt morgonen efter.
Hur gör ni om det blir
många larm?
Då ringer vi våra lediga kollegor som
kommer och hjälper oss. Som tur är
händer det bara någon gång per år.
Vad har du för tips till mig?
020-37 93 00 | [email protected]
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag–fredag 9–12, 13–15
Älvkarleby april 2015
Felanmälan dygnet runt
020-37 93 00
Vänta inte med att ringa felanmälan!
Om du som fastighetsägare tror att
du har stopp i avloppet men är osäker
så ska du ringa oss så hjälper vi till.
Skadan blir oftast mindre och lättare
att åtgärda om vi gör något i tid.
Download