Nyhetsbrev april 2017 Ockelbo

advertisement
Nyhetsbrev
April 2017 | Ockelbo | www.gastrikevatten.se
Visste du att…
… vi i genomsnitt tar 16 prover på
vårt vatten i veckan sammanlagt
i våra kommuner enligt Livsmedelsverket krav. Vårt kranvatten är vårt
mest kontrollerade livsmedel. Det är
högre kontroll och krav på kranvatten
än på vatten du köper i flaska.
Tack för att du
använder vattnet smart!
Precis som i övriga landet så är
grundvatten­nivåerna låga även i våra
kommuner. I dagsläget är bedömningen
att vattnet räcker och att ingen behöver
spara på vattnet. Men vi ska givetvis
alltid tänka på hur vi förbrukar vatten
och använda vattnet smart. Gästrike
Vatten arbetar långsiktigt för att förstärka grund­vattenbildningen. Vi följer
grundvatten­nivåerna extra noga för
att se om läget förändras. Om läget
skulle förändras så informerar vi om
det. Normalt brukar grundvattnet
fyllas på under våren i samband med
snösmältning och varmare väder.
Så här kan du använda vattnet smart
•Stäng av kranen när du borstar
tänderna.
•Diska och tvätta med fulla maskiner.
•Ta kortare duschar och stäng av vattnet
medan du tvålar in dig.
•Laga kranar som droppar.
•Samla vatten i tunnor för att vattna
i trädgården.
020-37 93 00 | [email protected]
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag–fredag 9–12, 13–15
Därför ska du läsa av din vattenmätare
Läser du av din vattenmätare kontinuerligt har du koll
på din förbrukning och kan se om det blir stora för­
ändringar. När vattenförbrukningen ökar utan synbar
anledning kan det vara ett läckage. Små läckage blir
med tiden mycket vatten och bör dessa åtgärdas om­
gående. Annars kan det bli onödigt höga fakturor. Meddela oss din mätarställning minst en gång per år. Du
kan registrera den på två sätt, på Mina sidor på webben
eller fylla i det avläsningskort som vi skickar till dig.
Förbereder inför renovering
Just nu förbereder Gästrike Vatten vattenverken i Ockelbo
tätort för att vi inte ska påverka driften när vi ska börja
renovera vattentornet under hösten 2017. I Ockelbo tätort
har vi fyra vattenverk. Ett av vattenverken har vi säkrat
genom att bygga en koppling för reservel när det blir
strömavbrott för att kunna tömma tornet. Utan denna
åtgärd får vi inget vattentryck i ledningar, det tryck som
vattentornet ger oss när det är i drift. I ett annat vattenverk har vi installerat givare och funktioner som säker­
ställer styrningen av verket mot vattentrycket. Vi har
också gjort översyn och underhåll på UV-anläggningarna
i samtliga vattenverk.
s!
s
o
a
Tips
äst a
in
sa om
ä
l
u
d
ill
Vad v yhetsbrev? r
n
lle
3 00 e .se
9
7
3
en
020
kevatt
i
r
t
s
a
g
[email protected]
Tack för att du
använder biltvätten
Vad var det som lockade med
jobbet som vd på Gästrike Vatten?
– Samhällsnyttan! Jag drivs av att
förvalta och utveckla en verksamhet
som de flesta invånare i våra fyra,
snart fem, kommuner nyttjar och är
beroende är varje dag, dygnet runt.
Ständig leverans och information då
vi har driftstörningar är vår huvud­
prioritering.
Vilka utmaningar ser du?
– Varje kommun har unika förutsättningar. Det påverkar både möjlig­
heterna för till exempel att hitta
tillräckliga mängder vatten av god
kvalitet och hur många som delar på
kostnaderna. En stor utmaning nu
och framåt är nivån på taxan och
020-37 93 00 | [email protected]
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag–fredag 9–12, 13–15
de stora skillnader som finns mellan
kommunerna. Vi ser bland annat att
miljökraven ökar vilket ger högre
kostnader. Vi fokuserar på hur vi kan
hålla kostnaderna nere med ökad
leverans­kvalitet.
Vilket är ditt bästa tips?
– Var vattensmart! Vi måste alla
tänka på hur vi använder vattnet,
det är extra viktigt nu när rundvatten­
nivåerna i vår region är låga. Vi
behöver också tänka på vad vi spolar
ner i avloppet och vad vi släpper ut
i naturen. Allt kan vi inte rena på
reningsverken. Vattnet är i ett evigt
kretslopp och vi lånar det bara av
våra barnbarn. Därför behöver vi
alla värna om det.
Namn: Lena Blad
Bor: med sin familj i Gävle
Utbildning: hydrogeolog vid
Uppsala universitet
Bakgrund: bred erfarenhet av
samhällsutvecklings- och vattenfrågor. Tillhör även Livsmedelsverkets vattenkatastrofgrupp (VAKA).
Sedan 2010 har Lena varit av­del­
ningschef på Gästrike Vatten
och känner verksamheten väl.
Ockelbo april 2017
Gästrike Vattens nya VD
I biltvätten och ”gör det
själv-hallen” finns speciell
utrustning som renar vattnet.
Anläggningens rening fångar
upp tungmetaller, oljerester och
föroreningar från din bil.
Sedan leds vattnet till det
kommunala reningsverket där
det renas en gång till. Kolla gärna efter en miljömärkt biltvätt.
Om du tvättar på gatan
rinner det smutsiga tvätt­
vattnet rakt ut i naturen, det
finns ingen rening som fångar
upp kemikalierna. När du tvättar i en miljömärkt biltvätt gör
du en stor insats för miljön!
Download