Nära ögat - Axier.SE

advertisement
PDF skapad: 2017-07-14 19:40
Nära ögat
Nasdaq Composite, 1391 Vårt huvudspår bygger idag
på att bör göra ännu ett försök uppåt. Optimalt vore
det om vi får se en vändning vid 1380 eller allra senast
1370-nivån. 1445-1455 samt kanske rent av ca
1525-1550 är de nivåerna vi jobbar med som
ledstjärnor på ovansidan. Skulle vi dock få noteringar
eller rent av en stängning under 1365 blir läget genast
något annat. Ett sådant läge skapar risk för en
dubbeltopp med sikte mot 1300-nivån. Det var nära
ögat. Index sökte sig ned till 1355 men löste aldrig ut
sin dubbeltoppsformation utan vände pliktskyldigt upp.
Under gårdagen tog sig Nasdaq återigen förbi de
viktiga nivåerna och vägen bör åter vara i det närmaste
fri för test av tidigare toppar kring 1425-1430. Ett
första mindre motstånd möter kring 1405-1410. Runt
1430 förväntas återigen en del turbulens i form av
sidledes slagighet eller ett vanligt rekylbeteende.
Bestående passering av 1430 ger sannolikt fortsatt
uppgång till åtminstone 1445-1455 med 1500-1550
som ett optimistiskt mål för våren/försommaren. Tittar
vi nedåt i charten ser vi att 1335 samt 1350 blir nu oerhört viktiga nivåer för den korta upptrenden. Brott under den senast
nämnda är ett tydligt varningstecken. Passering av den förstnämnda nivån är däremot en klar säljsignal. Innan de ovan
nämnda nivåerna blir aktuella möter index ett stödintervall i form av 1370-1380.
Disclaimer : Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte
som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken
direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.
Download