Vad betyder bokstäverna?

advertisement
Nyhetsbrev
Augusti 2015 | Älvkarleby | www.gastrikevatten.se
Tack för att
du tar hand
om ditt
poolvatten!
Innan du tömmer
poolen är det bra att
låta den stå öppet,
helst i solljus några
dagar efter den senaste
kloreringen. Då hinner
kloret förbrukas och du
undviker utsläpp i naturen.
Låt vattnet rinna ut långsamt
och infiltreras i en gräsmatta
eller liknande och undvik att vatten
rinner över till dina grannar.
Poolens klorerade vatten är inte lämpligt att leda ut i
havet, en sjö eller i gatubrunnen som oftast leds ut i våra vattendrag.
Poolvatten som har behandlats med kemikalier kan skada växt- och
djurliv. Töm inte heller poolvatten i avloppet eftersom att det kan
skada reningsverken.
Håll din vattenmätare frostfritt
Inför vintern är det läge att kolla så att vattenmätaren
är frostfritt placerad. Du som fastighetsägare har ansvar
för vattenmätaren och om den fryser sönder får du betala en ny
mätare. Det kan i värsta fall orsaka vattenskador i din fastighet.
Isolera ordentligt runt mätaren och låt gärna lite värme nå fram
till mätaren. Kan du inte lösa det kan Gästrike Vatten ta bort,
vinterförvara och återmontera din mätare mot en avgift.
Läs mer på webben.
020-37 93 00 | [email protected]
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag–fredag 9–12, 13–15
Vad betyder bokstäverna?
Alla brunnslock på gator är märkta med
bokstäver för att vi ska veta vad som finns
under dem. Vet du vad bokstäverna betyder?
A – Avlopp
V – Vatten
BP – Brandpost
D – Dagvattenbrunn
EL – Elledning
FK – Fjärrkyla
FV – Fjärrvärme
R – Rensbrunn
S, SV – Servisventil
Ska du sälja din
fastighet?
När du säljer din fastighet ska de nya
ägarna ta över ditt abonnemang. Meddela oss genom att fylla i och skicka in
blanketten flyttanmälan så snart de nya
ägarna har flyttat in. Blanketten skriver
du ut på hemsidan eller kontakta oss så
skickar vi en till dig.
Bygger ut avloppsnätet
I Ytterboda bygger vi ut avloppsnätet för att
kunna ansluta fler fastigheter. Syftet med utbyggnaden är att skydda miljön utifrån de miljöoch hälsokrav som finns. Kommunalt vatten
och avlopp är en hållbar lösning och anses vara
den bästa på lång sikt. Vi börjar arbetet i höst.
Att bo på ett vattenskyddsområde
Om du bor inom ett vattenskyddsområde ska du vara försiktig med sånt som kan förorena vattentäkten!
Fordon och maskiner
Trädgården
•Var sparsam med växtnäring.
•Undvik kemiska bekämpningsmedel.
Felanmälan
dygnet runt
020-37 93 00
020-37 93 00 | [email protected]
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag–fredag 9–12, 13–15
När olyckan är framme och det finns risk för ett utsläpp – ring 112.
Bygga om
•Du behöver tillstånd från kommunen för att borra bergvärme.
•När du ska gräva på din tomt: Det är
helt ok att gräva för en blomrabatt.
Men vill du göra större schaktarbeten
som att dränera grunden, påla för ett
garage eller bygga en pool behöver
du tillstånd från kommunen. Ring
och fråga om du är osäker!
Koll på ledningarna
När du ska gräva behöver du veta
var det kommunala ledningsnätet
för vatten och avlopp finns för
att inte skada dem. Gå in på
www.ledningskollen.se så får
du koll på var ledningarna finns.
Läs mer på www.gastrikevatten.se
Älvkarleby augusti 2015
•Tvätta bilen på en biltvätt. Om du
skulle tvätta den på din uppfart eller
gräsmatta kan du förorena grund­
vattnet. På asfalterad väg rinner föro­
reningarna till ett dike eller en bäck.
•Om du byter olja eller glykol på
bilen måste allt spill samlas upp
i en behållare.
•Lagra inte kemikalier, oljeprodukter,
handelsgödsel, träskyddsbehandlat
virke annat än i mindre mängder.
•Traktorer och andra arbetsfordon
ska ha uppsamlingskärl under för
att fånga upp eventuellt olje- och
bränslespill.
•Vid en olycka som riskerar utsläpp
ska du ringa 112.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards