ögonsköljningsplan

advertisement
ÖGONSKÖLJNINGSPLAN
1
2
3
4
Avgör typ av skadeämne
Välj rätt ögonskölj och skölj
Fortsätt skölja med Plum
Ögonskölj
Skölj enligt anvisning
Främmande ämnen
(t ex damm, smuts, metall- och
träspån m.m)
Plum Ögonskölj
Plum Ögonskölj
Skölj tills partikeln är bortsköljd
Syror
pH Neutral
Plum Ögonskölj
Skölj i ca 2 min med pH Neutral och fortsätt
skölja med Plum Ögonskölj tills dess att
läkare eller sjukhus nås
Baser
pH Neutral
Plum Ögonskölj
Skölj i ca 2 min med pH Neutral och fortsätt
skölja med Plum Ögonskölj tills dess att
läkare eller sjukhus nås
Andra kemikalier
Plum Ögonskölj
Plum Ögonskölj
Skölj tills obehaget försvinner eller tills dess
att läkare eller sjukhus nås
(t ex lösningsmedel eller oljor)
VIKTIGT!
Sköljvätskan ska alltid sprutas in i ögat
med en mjuk, jämn stråle. Tryck lätt på
flaskan utan att klämma.
Plum Ögonskölj är
enkel att använda om
olyckan är framme
pH Neutral
Plum Ögonskölj
Vrid ögonkoppen i
pilens riktning tills
förseglingen bryts
Luta huvudet bakåt,
tryck lätt på flaskan
och skölj
Det går även att skölja
ögat medan du står
framåtböjd genom ett
lätt tryck på flaskan
Vi uppmanar dig att alltid uppsöka
läkare för alla typer av ögonskador. Ha
alltid extra flaskor inom räckhåll, så att
du kan fortsätta att skölja under transporten till läkare eller sjukhus. Denna
guide kan beställas separat från Plum.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards