Rubrik

advertisement
2009-12-08
Varning för Allied Partners Financial Group Inc.
(For information in English please see below)
Finansinspektionen varnar investerare och andra att handla med
finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.
Allied Partners Financial Group Inc. har inte tillstånd från
Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell
verksamhet
i Sverige och står alltså inte under Finansinspektionens tillsyn. Någon
gränsöverskridande verksamhet avseende Allied Partners Financial
Group Inc. har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något
annat EES-land.
Allied Partners Financial Group Inc. presenteras på webbplats
(www.alliedpartnersfg.com) och uppger följande adress:
260 Madison Ave. 8th, Floor New York City, New York 10016,
United States of America.
Representanter för Allied Partners Financial Group Inc. kontaktar per
telefon investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i
ett amerikanskt OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift.
Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).
Samtliga företag med tillstånd finns på www.fi.se under Tillstånd.
Läs mer om Worthless Stock: How to Avoid Doubling Your Losses på
http://www.sec.gov/investor/pubs/worthless.htm
8 December 2009
Warning against Allied Partners Financial Group Inc.
Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority) has
today published this statement in order to warn investors against dealing
with unauthorised firms. Allied Partners Financial Group Inc. is not authorised by Finansinspektionen and is therefore not entitled to provide financial services. Finansinspektionen has not received any notification of
cross-border activities from other EES countries.
Allied Partners Financial Group Inc. has a website
(www.alliedpartnersfg.com) using the following address:
260 Madison Ave. 8th, Floor New York City, New York 10016,
United States of America.
Allied Partners Financial Group Inc.’s representatives contact investors
through unsolicited telephone calls and offer to buy their holdings of
shares in an American OTC company. However, the investor must first
1(2)
Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se
pay a fee in advance. This is an advance fee fraud scheme.
All regulated business in Sweden are listed on Finansinspektionen’s
website at www.fi.se under Authorisation.
Read more at Worthless Stock: How to Avoid Doubling Your Losses at
http://www.sec.gov/investor/pubs/worthless.htm
2
Download