Rubrik

advertisement
2009-10-21
Varning för Oracle Equity Management
(For information in English please see below)
Finansinspektionen varnar investerare och andra att handla med
finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.
Oracle Equity Management har inte tillstånd från Finansinspektionen att
bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i
Sverige och står alltså inte under Finansinspektionens tillsyn. Någon
gränsöverskridande verksamhet avseende Oracle Equity Management har
heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.
Oracle Equity Management presenteras på webbplats
(www.oracleem.com) och uppger följande adress:
2-2-8 Nanko-Kita Suminoe-Ku, Osaka, Japan.
Representanter för Oracle Equity Management kontaktar per telefon
investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett
amerikanskt OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift,
”Equity Transfer Charge per Share”. Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).
Samtliga företag med tillstånd finns på www.fi.se under Tillstånd.
Läs mer om Worthless Stock: How to Avoid Doubling Your Losses på
http://www.sec.gov/investor/pubs/worthless.htm
21 October 2009
Warning against Oracle Equity Management
Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority) has
today published this statement in order to warn investors against dealing
with unauthorised firms. Oracle Equity Management is not authorised by
Finansinspektionen and is therefore not entitled to provide financial services. Finansinspektionen has not received any notification of cross-border
activities from other EES countries.
Oracle Equity Management has a website (www.oracleem.com) using the
following address: 2-2-8 Nanko-Kita Suminoe-Ku, Osaka, Japan.
Oracle Equity Management’s representatives contact investors through
unsolicited telephone calls and offer to buy their holdings of shares in an
American OTC company. However, the investor must first pay a fee in
advance, “Equity Transfer Charge per Share”. This is an advance fee
fraud scheme.
All regulated business in Sweden are listed at Finansinspektionen’s
1(2)
Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se
website at www.fi.se and Authorisation.
Read more at Worthless Stock: How to Avoid Doubling Your Losses at
http://www.sec.gov/investor/pubs/worthless.htm
2
Download