Instruktion för Speaker

Instruktion för speaker vid
Stjärntävling
Säsong 2016/2017
Speakerinstruktioner för tävling med en (1) bedömarpanel, s2 och s3
Speakerinstruktioner för tävling med två (2) alternerande bedömarpaneler, s4 och s5
Instruktion för speaker – tävling med en bedömarpanel
När tävlingspasset börjar
(ca 2 minuter innan)
Första uppvärmningsgruppen
2015-06-06
Hälsa välkommen,
”Välkomna till (Ishallens namn) och xxxx års (Tävlingens namn) i konståkning
Åkarnas säkerhet
”Innan vi börjar vill jag påminna om att fotografering med blixt under åkningarna är förbjuden med
tanke på åkarnas säkerhet. Blommor som inte är inslagna får inte kastas in på isen. Tack!"
Starta klockan när
sista åkaren i led går
på isen.
”Följande åkare är välkomna ut på isen för fyra minuters uppvärmning:”
(Namn och klubb).
Presentera alla åkare i
uppvärmn gruppen
Under uppvärmningen, efter en
kort paus
Presentation av
Stjärntävlingar
”Åkarna bedöms av två bedömare.
Miniorer Stjärnklass samt Ungdom 13 Stjärnklass (samt synkro, paråkning, isdans och solodans om
dessa klasser finns med) får ett utvärderingsblad med fem (5) positiva och tre (3) utvecklande
kommentarer om dagens prestation och rangordnas inte.
För övriga klasser får åkarna en bedömning av dels de fyra bedömningskriterierna och ett begränsat
antal tekniska element. Bedömningen sker med stjärnor där en (1) stjärna motsvarar ”ok försök”,
två (2) stjärnor motsvarar ”ganska bra”, tre (3) stjärnor motsvarar ”bra”, fyra (4) stjärnor motsvarar
”mycket bra” och fem (5) stjärnor motsvarar ”super”. Stjärnorna summeras och genererar en
placering där högst antal stjärnor vinner. Vid lika antal stjärnor vinner den åkare som har högst
antal stjärnor på Skridskoteknik. Halva startfältet i en klass får individuella placeringar, andra
halvan delar plats.”
Instruktion för speaker – tävling med en bedömarpanel
Presentation av
bedömarna
2015-06-06
Det är ett nöje att presentera bedömarna för den här tävlingen
Huvudbedömare: …………………… (Namn, klubb)
Bedömare : ……………….…(Namn, klubb)
Efter 3 minuter
”Det är en minut kvar av uppvärmningstiden”
Efter 4 minuter
”Uppvärmningstiden är slut, jag ber åkarna lämna isen”
Första åkaren presenteras
”Första tävlande är (namn och klubb)”
När åkaren är färdig med sitt program: ”Tack, (förnamn)”
Nästa åkare
Vänta på tecken från huvudbedömaren och sedan:
”Nästa åkare är från (klubb) - (namn)” eller ”Nästa åkare är (namn, klubb)
När åkaren är färdig med sitt program: ”Tack, (förnamn)”
Ny uppvärmning
”Följande åkare
Spolning
”Vi gör nu en kort paus för isvård, tävlingen fortsätter kl …(se tidsschemat).”
Efter sista åkaren
Efter sista åkaren
är välkomna ut på isen för 4 minuters uppvärmning”….
”Därmed är tävlingen för (Tävlingsklass) färdig”.
Tävlingarna fortsätter kl (se tidsschema) med friåkning för (Tävlingsklass). (om det är fler
klasser)
Efter sista tävlingsklassen
”Därmed är tävlingarna i årets (Tävlingens namn) slutförda”
Instruktion för speaker – tävling med två alternerande bedömarpaneler
När tävlingspasset börjar
(ca 2 minuter innan)
Första uppvärmningsgruppen
2016-09-01
Hälsa välkommen,
”Välkomna till (Ishallens namn) och xxxx års (Tävlingens namn) i konståkning
Åkarnas säkerhet
”Innan vi börjar vill jag påminna om att fotografering med blixt under åkningarna är förbjuden med
tanke på åkarnas säkerhet. Blommor som inte är inslagna får inte kastas in på isen. Tack!"
Starta klockan när
sista åkaren i led går
på isen.
”Följande åkare är välkomna ut på isen för fyra minuters uppvärmning:”
(Namn och klubb).
Presentera alla åkare i
uppvärmn gruppen
Under uppvärmningen, efter en
kort paus
Presentation av
Stjärntävlingar
”Åkarna bedöms av två bedömare.
Miniorer Stjärnklass samt Ungdom 13 Stjärnklass (samt synkro, paråkning, isdans och solodans om
dessa klasser finns med) får ett utvärderingsblad med fem (5) positiva och tre (3) utvecklade
kommentarer om dagens prestation och rangordnas inte.
För övriga klasser får åkarna en bedömning av dels de fyra bedömningskriterierna och ett begränsat
antal tekniska element. Bedömningen sker med stjärnor där en (1) stjärna motsvarar ”ok försök”,
två (2) stjärnor motsvarar ”ganska bra”, tre (3) stjärnor motsvarar ”bra”, fyra (4) stjärnor motsvarar
”mycket bra” och fem (5) stjärnor motsvarar ”super”. Stjärnorna summeras och genererar en
placering där högst antal stjärnor vinner. Vid lika antal stjärnor vinner den åkare som har högst
antal stjärnor på Skridskoteknik. Halva startfältet i en klass får individuella placeringar, andra
halvan delar plats.
Startordning på isen alternerar mellan två klasser, alla udda startnummer hör till en klass och
bedöms av en av bedömarpanelerna och alla jämna startnummer hör till en annan klass och bedöms
av den andra bedömarpanelen.”
Instruktion för speaker – tävling med två alternerande bedömarpaneler
Presentation av
bedömarna
2016-09-01
Det är ett nöje att presentera bedömarna för den här tävlingen
Panel 1:
Huvudbedömare: …………………… (Namn, klubb)
Bedömare 1: ……………….…(Namn, klubb)
Panel 2:
Huvudbedömare: …………………… (Namn, klubb)
Bedömare 1: ……………….…(Namn, klubb
Efter 3 minuter
”Det är en minut kvar av uppvärmningstiden”
Efter 4 minuter
”Uppvärmningstiden är slut, jag ber åkarna lämna isen”
Första åkaren presenteras
”Första tävlande är (namn, klubb och klass)”
När åkaren är färdig med sitt program: ”Tack, (förnamn)”
Nästa åkare
Vänta på tecken från huvudbedömare och sedan:
”Nästa åkare är från (namn, klubb och klass)” eller ”Nästa åkare är (namn, klubb, klass)
När åkaren är färdig med sitt program: ”Tack, (förnamn)”
Ny uppvärmning
”Följande åkare
Spolning
”Vi gör nu en kort paus för isvård, tävlingen fortsätter kl …(se tidsschemat).”
Efter sista åkaren
Efter sista åkaren
är välkomna ut på isen för 4 minuters uppvärmning”….
”Därmed är tävlingen för (Tävlingsklass) färdig”.
Tävlingarna fortsätter kl (se tidsschema) med friåkning för (Tävlingsklass). (om det är fler
klasser)
Efter sista tävlingsklassen
”Därmed är tävlingarna i årets (Tävlingens namn) slutförda”