Hur man vi försörja världen med energi och samtidigt rädda klimatet?

advertisement
Hur man vi försörja
världen med energi och
samtidigt rädda klimatet?
Fredrik Hedenus
Fysisk resursteori, Chalmers
[email protected]
2100 basfall
c:a 700 ppm
Koldioxidkoncentration i
atmosfären
År 2005
379 ppm
CO2 i atmosfären och
temperaturökning
Koldioxid utsläpp per person i olika
delar av världen
6
USA
5
CO2 emissions (tonC/capita)
Canada, N.Z., Australia
4
3
Russia
Japan
W.Europe
2
Sweden
E.Europe
Middle
East
1
World average
China
L.America
Other Asia
India
0
0
1000
2000
3000
4000
Population (million)
5000
Africa
6000
Data from 2002. Sources: FAO, CDIAC
Hur är det med oljan?
Håller oljan på att
sina?
„ Hur påverkar det i så
fall klimatet?
„
Oljeprisutvecklingen
Kapacitetssituationen
Oljekriserna
Källa: IEA och Goldman Sachs, DOE, Preem
Resurser
Reserves
5000
Cumulative
emissions in 21st
century
4000
3000
2000
1000
550 ppm
450 ppm
350 ppm
Coal
Unconventional gas
Natural gas
Unconventional oil
0
Oil
(GtC)
Löser bristen på
fossila bränsle
klimatfrågan?
6000
Strategier för att minska utsläppen
Global
Global energy
energianvändning
supply and demand
Användning
Konstant
Demand
effektivitet
constant efficiency
Användning
Ökad
Demand
effektivitet
efficiency
improved
Tillförsel
Supply
CO2-neutral
CO
neutral
2
Supply
Tillförsel
CO2-emitting
CO2 utsläpp
1900
2000
2100
?
Fysisk potential för förnybar energi
Mänsklig energianvändning – 410 EJ/år
Biologisk produktion (NPP) – 1 800 EJ/år
Vind, vågor & havsströmmar
– 11 700 EJ/år
Energiinflödet från solen –
5 440 000 EJ/år
Biomassa
Restflöden
Plantager
Jordbruksgröd
or
Solenergi
Solfångare
Termisk solenergi
Solceller
50% mer än dagens energianvändning
Koldioxidlagring
Exempel på ett energiscenario för att nå hårda klimatmål
(400ppm):
25
20
Sol-vätgas
15
Fossila bränslen med
CO2-infångning
Sol & vind
TW
10
Biomassa
Kärn- & vattenkraft
5
Fossila bränslen
0
1990 2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
Källa: Azar, Sanden & Sterner, New Academy
Review 2004
Slutsatser
En eventuell brist på olja löser inte
klimatfrågan
„ Världen har inte brist på energi
„ Vi kan försörja världen med energi och
undvika allvarliga klimatförändringar.
„
Download