Oral kirurgi Extraktionslära T7

advertisement
Dentoalveolära
operationer
Principer och teknik
Robert Heymann
Kirurgiska ingrepp kräver kunskaper i bl a:







Anatomi
Oral patologi
Oral radiologi
Allmän medicin och patologi
Farmakologi
Mikrobiologi och aseptik
Kirurgiska principer och tekniker
Ett kirurgiskt ingrepp ska planeras i varje enskilt fall!
Indikationer
 Extrahera enbart de
visdomständer som uppvisar
eller är associerade med
patologi!
Preventiv indikation kan vara
aktuellt i vissa fall…..
 Inför strålbehandling mot området för visdomstandstanden
 Käkfraktur då tanden hindrar adekvat läkning &/eller behandling
 Inför immunsuppression, om risk för infektion bedöms föreligga
Varför inte prevention?
 Ett stort antal studier visar låg risk för sjukdomsutveckling vid
långvarig retention av symtomfria visdomständer
Lite fakta….
 Komplikationer vid op innan 30 åå
 Risk för kvarstående marginala bendefekter distalt om 7:an ökar
efter 25 åå
 Perikoronitrisken störst i 18-30 åå
 Störst risk för utveckling av patologi: distoangulärt retinerade
8:or
Det kanske vanligaste felet?
 En ambition/önskan om att omedelbart hjälpa patienten
Ingreppet blir inte genomtänkt
 Vid t ex en misslyckad ex – tveka inte att planera för op vid ett
senare tillfälle
(+) Pat får vila
(+) Du får planera, konsultera
(+) Du slipper arbeta under tidspress
(+) Risken för komplikationer minskar
Op ex – de 7 stegen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Preoperativ information
Anestesi
Lambå
Benavlägsning
Delning av tand
Avlägsning av tand
Sårtoalett och sutur
Preoperativ information

Det Du inte säger innan kommer efteråt att uppfattas som
en bortförklaring
1.
2.
3.
4.
Hur ingreppet går till
Vilka postop besvär man kan förvänta
Kostnaden
Pat kan erbjudas möjlighet till sedering
Anestesi
 Ex: För op ex av en uk 8:a
vanligen Xyl/Adr (20mg/ml+12,5ug/ml)
dos vuxen ~ 3-5 ampuller
n. alveolaris inferior
n. lingualis
n. buccalis
En lambå
 Ska ha adekvat blodförsörjning
 Tillåta åtkomst till op området
 Kunna sutureras på plats
 Tillåta primärläkning
Incisions principer
 Rätt sorts skalpell (vass, rätt storlek)
 Ett distinkt & kontinuerligt drag
 Undvik vitala strukturer (anatomin!)
 Vinkelrätt mot epitelytan
 Genom mucosa & periost
”Pennfattning”
Incisionens utsträckning (I)




Över friskt ben
Vanligen i gingivala sulcus
Ej långsmal
Bredast i basen
Incisionens utsträckning (II)
 Kuvertsnitt:
tandbredder ant.
tandbredd post.
 Med ett avlastningssnitt:
tandbredd ant.
tandbredd post.
2
1
Avlastningssnitt (I)
 Vanligen: ett (vaskularisering)
 Vanligen: anteriort
 Om patologisk erosion av buccala benplattan → > 6 mm från
lesion
 I vinkel - ej rakt - mot omslagsvecket
Avlastningssnitt (II)
 Ej i papillen
 Ej mitt på tanden
Raspatoriet (I)
 Plan yta mot ben
 Håll benkontakt hela tiden
 Börja vid hörn och papiller
Raspatoriet (II)
Ex: incision vid op ex uk 8:a (I)
 Gingivalrandsnitt:
Anterior begränsning: t o m mesialt 6:a
Posterior begränsning: buccalt avlastningssnitt
eller längs med ramus framkant
OBS! n. linguals
 Avlastningssnitt: anteriort
Ex: incision vid op ex uk 8:a (II)
Ex: incision vid op ex uk 8:a (III)
Ex: incision vid op ex uk 8:a (IV)
Buccalt
Lingualt
Benavlägsning (I)




Med lågvarv
Steril borr
Steril koksaltbegjutning
Skapa åtkomst samt fri extraktionsväg
Balans: benavlägsning
tanddelning
avverkning på tand
Benavlägsning (II)
Delning av tand (I)
 Inte alltid nödvändigt
 Försök alltid att luxera tanden
 du känner om det går- betydligt lättare om
luxerad innan delning!
Delning av tand (II)
 Lågvarv
 Steril borr
 Steril koksaltbegjutning
Avlägsning av tand (I)
Avlägsning av tand (II)
Sårtoalett

1.
2.
3.
4.
= såret rengörs/iordningställs så att det kan sutureras
Riklig spolning med steril koksalt lösning
Inspektion
Vassa ojämna benkanter jämnas till
Avlägsna ben som misstänks ha skadad
blodförsörjning
5. Avlägsna kraftigt traumatiserat ben
6. Kontrollera hemostas
Suturering (I)
 Ben utan slemhinnetäckning devitaliseras,
förlänger läkningen
 Passiv slutning av slemhinnedelar mot
varandra (ischemi)
 Resorberbar sutur
 Ger en inflammation
 Får ej anv på huden
 Vanlig storlek: 3-0, 4-0
Suturering (II)
 Avstånd instick / slemhinnekant: ca 3 mm
 Vinkelrätt inträde i slemhinnan
Suturering (III)
 Den ”mest lösa delen” först lambåns ”hörn”
 Suturera i papill
 Snittyta mot snittyta
benet
Fallpresentation: op ex 38 (I)
 Vilka rtg behöver Du?
Fallpresentation: op ex 38 (II)
Fallpresentation: op ex 38 (III)
Fallpresentation: op ex 38 (IV)
 Observera utseendet på:
- benet
- periostet
Fallpresentation: op ex 38 (V)
Fallpresentation: op ex 38 (VI)
Fallpresentation: op ex 38 (VII)
Visdomstandskirurgi
-normalt postoperativt förlopp
 Sjukskrivning:
1-2 dgr för 50% av pat
 Inverkan på arbetsförmåga:
under ca 1 v för 25-35% av pat
 Påverkat AT:
38-38,5°C under operationsdagen
samt dagen efter
Visdomstandskirurgi
-normalt postoperativt förlopp (II)
 Smärta:
max efter 6-12 hrs
analgetika 3-4 dgr postop
 Svullnad:
under 5-6 dgr
 Trismus:
gapförmågan återställd efter 1 v
 Dysfagi:
hos ca 50% av pat
Exempel på olika
dentoalveolära ingrepp
 Operativ avlägsning av rotrest
 Biopsi av slemhinneförändring
 Slutning av sinuskommunikation
 Rotspetsoperation med retrograd rotfyllning
 Cystektomi / avlägsning av granulom
Operativ avlägsning av rotrest (I)
Operativ avlägsning av rotrest (II)
Operativ avlägsning av rotrest (III)
Operativ avlägsning av rotrest (IV)
Biopsi av slemhinneförändring (I)
Biopsi av slemhinneförändring (II)
Biopsi av slemhinneförändring (III)
Alternativ 1: med skalpell
Biopsi av slemhinneförändring (IV)
Alternativ 2: stansbiopsi
Biopsi av slemhinneförändring (V)
Slutning av sinuskommunikation (I)
Slutning av sinuskommunikation (II)
Slutning av sinuskommunikation (III)
Slutning av sinuskommunikation (IV)
Slutning av sinuskommunikation (V)
Rotspetsoperation med retrograd
rotfyllning (I)
Rotspetsoperation med retrograd
rotfyllning (II)
Rotspetsoperation med retrograd
rotfyllning (III)
Rotspetsoperation med retrograd
rotfyllning (IV)
Rotspetsoperation med retrograd
rotfyllning (V)
Rotspetsoperation med retrograd
rotfyllning (VI)
Rotspetsoperation med retrograd
rotfyllning (VII)
Rotspetsoperation med retrograd
rotfyllning (VIII)
Rotspetsoperation med retrograd rotfyllning
(IX)
 En rtg tas efter operationen = 0-bild
 Skall jämföras med uppföljningsrtg
Cystektomi / avlägsning av granulom (I)
Cystektomi / avlägsning av granulom (II)
Cystektomi / avlägsning av granulom (III)
Cystektomi / avlägsning av granulom (IV)
Cystektomi / avlägsning av granulom (V)
Cystektomi / avlägsning av granulom (VI)
Tack för uppmärksamheten!
Download
Study collections